PV248 Python

Fakulta informatiky
podzim 2019
Rozsah
1/1. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.
Vyučující
RNDr. Petr Ročkai, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Petr Ročkai, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Zuzana Baranová (pomocník)
Mgr. Lukáš Korenčik (pomocník)
Garance
RNDr. Petr Ročkai, Ph.D.
Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Dodavatelské pracoviště: Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Rozvrh
každý lichý čtvrtek 12:00–13:50 A217
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PV248/ind: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
PV248/01: každý lichý čtvrtek 14:00–15:50 B130, P. Ročkai
PV248/02: každý lichý čtvrtek 16:00–17:50 B130, P. Ročkai
Předpoklady
Základní znalost programování v jazyce Python (minimálně v rozsahu předmětu IB111).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 14/60, pouze zareg.: 1/60, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/60
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se specifiky programování v jazyce Python řešením praktických úloh. Během semestru studenti pracují na zadaných programovacích úlohách, na kterých procvičují přebranou látku.
Na konci kurzu student:
* zvládne základy objektového návrhu a implementace v jazyce Python
* seznámí se s možnostmi standardní knihovny jazyka Python
* seznámí se se zásadami správné dekompozice a tvorby robustního kódu
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- připravit program v programovacím jazyce Python
- pochopit cizí kód v programovacím jazyce Python
- dohledat a použít informace potřebné k vývoji v Pythonu
- psát testy s přihlédnutím ke specifikům jazyka
Osnova
 • 1. Úvod, text, regulární výrazy
 • 2. Objekty a třídy
 • 3. Testování a ladění
 • 4. Perzistentní data
 • 5. Práce s číselnými daty
 • 6. Paměťový a datový model
 • 7. Lambdy, iterace, dekorátory
 • 8. Lexikální uzávěry, korutiny
 • 9. Moduly a balíky
 • 10. Souběžnost, výjimky
 • 11. Komunikace, HTTP
 • 12. Knihovna asyncio
Literatura
  doporučená literatura
 • LUTZ, Mark. Programming Python. 4th ed. Sebastopol, California: O'Reilly, 2010. 1632 s. info
Výukové metody
cvičení, domácí úkoly, projekty
Metody hodnocení
aktivita na cvičeních, hodnocení domácích úkolů a projektu
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020, podzim 2021.