IV057 Seminář k informační společnosti

Fakulta informatiky
podzim 2022

Předmět se v období podzim 2022 nevypisuje.

Rozsah
0/2. 2 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc.
Katedra teorie programování - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra teorie programování - Fakulta informatiky
Rozvrh
Út 12:00–13:50 C525
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 74 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Seminář vede studující k lepšímu pochopení vybraných specifických témat spojených s informační společností a rozvoji jejich schopností interpretovat technické i sociální otázky vztahující se k informační společnosti.
Výstupy z učení
Schopnosti promýšlet dopady IT na společnost.
Osnova
  • Seminář je věnován některým aspektům informační společnosti . Volně souvisí s předmětem IV064 Information Society a je založen na samostatné práci studujících s literaturou (převážně v angličtině) týkající se tohoto tématu a vlastních referátů studujících na tato témata založená na literatuře. Po studujících je vyžadována samostatná práce s literaturou a účast na prezentacích a diskusích ostatních studujících v semináři.
  • Informační technologie a společnost.
  • Informace jako skutečná hodnota.
  • Economické a společenské dopady.
  • Civilizační dopady informační společnosti.
  • Informační technologie a demokracie.
Literatura
  • Literatura shodná s IV064
Výukové metody
Seminář, samostatné studium literatury, prezentace studujících a diskuse.
Metody hodnocení
2-3 ústní a psaná vystoupení, účast na diskusích
Informace učitele
Literaturu k referátům mohou navrhovat studující sami, ve vzájemné dohodě bude zadána vyučujícím podle zájmu konkrétních studujících. Příklady (nikoli vyčerpávající) publikací, kterých se mohou týkat referáty:
Erik Brynjolfsson & Andrew McAfee: Druhý věk strojů: Práce, pokrok a prosperita v éře špičkových technologií, Jan Melvil Publishing, 2015
Nick Bostrom: Superinteligence, Až budou stroje chytřejší než lidé, Prostor 2018
Max Tegmark: Život 3.0, Dokořán 2020
Martin Ford: Roboti nastupují. Automatizace, umělá inteligence a hrozba budoucnosti bez práce, Rybka Publishers 2017
Paul Scharre: Army of None, Autonomous Weapons and the Future of War, W.W: Northon & Comp, 2018
Antonio Badia: The Information manifold. Why Computers Can't Solve Algorithmic Bias and Fake News, MIT Press 2019
Christopher Wylie: Mindf*ck. Inside Cambridge Analytica Plot to Break the World, Profile Books 2019
Gerald G. Kane et al.: The Thechnology Fallacy. How People are the Real Key to Digital Transformation, MIT Press 2019
Stuart Russel: Artificieal Intelligence and the Problem of Control, Viking 2019
Mark OĆonnell: To be a Machine. Adventures Among Cyborgs, Utopians, Hackers, and the Futurists Solving the Modest Problem of Death,
Michael Buckland: Information and Society, MIT Press 2017
John M. Jordan: Robots, MIT Press 2016
Peter Suber: Open Access, MIT Press 2013
Daren C. Brabham: Crowdsourcing, MIT Press 2013
Jeffrey Pomerantz: Metadata, MIT Press 2015
Gina Neff: Self-Tracking, MIT Press 2016
Martens et al: The digital transformation of news media and the rise of disinformation and fake news, JRC Digital Economy Working paper 2018-2, EK 2018
"Truth vs. Lies", speciální publikace časopisu Scientific American ze září/října 2020 se kupinou článků věnovaných specificky dopadu IT resp. umělé inteligence.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021.