SA100 Internship - Management

Fakulta informatiky
podzim 2022
Rozsah
Stáž v minimálním rozsahu 400 hodin (12 týdnů). 15 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.
Vyučující
RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D. (přednášející)
Bc. Alena Hooperová (přednášející)
Garance
RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D.
Katedra počítačových systémů a komunikací – Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: Bc. Alena Hooperová
Dodavatelské pracoviště: Katedra počítačových systémů a komunikací – Fakulta informatiky
Rozvrh
Pá 16. 9. 8:00–9:30 D3
Předpoklady
PV206 Communication and Soft Skills &&( PA179 Project Management || NOW ( PA179 Project Management ))&&((! PA185 Interim Project I )&&(!( NOW ( PA185 Interim Project I ))))&& SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
The goal is to complete an internship in a business on a job position that requires T-shaped skills.
Výstupy z učení
At the end of the course students should be able to work on a junior level position in a service oriented company.
Osnova
 • Praxe spočívá v práci v organizaci (firma, veřejnoprávní instituce apod.), jejíž činnost odpovídá zaměření studovaného oboru.
 • Délka praxe je 400 pracovních hodin, z toho minimálně 200 hodin v období výuky daného semestru.
 • Praxe absolvovaná v semestru PODZIM může začít nejdříve 1.7., praxe absolvovaná v semestru JARO může mít počátek nejdříve 1.1. daného roku.
 • Student je zodpovědný za vlastní kontrolu splnění prerekvizit.
 • OBECNÉ INFORMACE:
 • Náplň činnosti studenta v průběhu praxe musí odpovídat tzv. T-shaped zaměření, kde jsou vyžadovány hluboké znalosti a zkušenosti z informatiky a současně široký přehled a základní dovednosti v dalších oborech (ekonomie, marketing, management, právo apod.).
 • Denní pracovní doba nepřekročí 8 hodin.
 • Smlouva mezi organizací a fakultou není vyžadována.
 • Student si praxi domlouvá sám, přičemž může vybírat i z nabídky firem na dokumentovém serveru fakulty (také ve složce Inzeráty zde u předmětu) a nabídky SPP https://www.fi.muni.cz/for-partners/partners.html.
 • Student je povinen se předem ujistit, že firemní garant splňuje stanovené požadavky, tj. vysokoškolské vzdělání v technickém oboru a minimálně tříletou praxi v oblasti, které se stáž týká. Praxe garanta se počítá po ukončení VŠ.
 • Student musí absolvovat celou stáž v jedné organizaci. Výjimky jsou možné pouze se souhlasem vyučujícího. Pokud hrozí střet zájmů, může vyučující navrhovanou stáž neschválit.
 • DŮLEŽITÉ:
 • Nutnou podmínkou pro schválení registrace/zápisu předmětu (žádáte o udělení souhlasu v IS) je dodání podepsaného Návrhu stáže (Interim Proposal). Student odevzdá podepsaný Návrh co nejdříve před zápisem v elektronické podobě prostřednictvím Studijních materiálů předmětu, složka "Vyplněné návrhy stáže", ale nejpozději 14 dní od uvedeného dne začátku stáže.
 • OČEKÁVANÉ KROKY: Na začátku semestru: (termín upřesněn vyučujícím) student odevzdá podepsaný Protokol o přijetí studenta na praxi. Protokol o přijetí se odevzdává s podpisy studenta a garanta za organizaci prostřednictvím Odevzdávárny.
 • V průběhu semestru: student odevzdává elektronicky prostřednictví Odevzdávárny průběžnou zprávu a výkaz práce v .xlsx (termín bude upřesněn vyučujícím, viz prezentace v SM s daty).
 • Na konci stáže: Nejpozději deset dní před koncem zkouškového období vloží student do ISu Technickou zprávu, výkaz práce, prezentaci s nejdůležitějšími aspekty a video/audio komentářem a protokol o absolvování praxe.
 • V případě dotazů kontaktujte administrátorku Alenu Hooperovou.
Literatura
 • Humpolíček, Pavel - Uhrová, Alena. Desatero pro praxi - aneb jak využít povinnost.
Výukové metody
Internship within a business partner organization. Work on real-life projects with service orientation. Comparation of learned theory with practice. Feedback elaboration.
Metody hodnocení
Technical reports on the project and are required to obtain the colloquium.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
https://www.fi.muni.cz/studies/internship/software-engineering.html
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021, jaro 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, podzim 2024, jaro 2025.