bp2123 Teorie sportovního tréninku II

Fakulta sportovních studií
jaro 2021
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PaedDr. František Langer, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D. (přednášející)
Kateřina Novotná (pomocník)
Mgr. Martin Sebera, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D.
Katedra sportovních her - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sportovních her - Fakulta sportovních studií
Rozvrh
St 8:00–8:50 Virtuální místnost
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
bp2123/01: Čt 13:00–13:50 Virtuální místnost, F. Langer
bp2123/02: St 15:00–15:50 Virtuální místnost, F. Langer
Předpoklady
bp2101 Teorie sportovního tréninku I || bp208 Vybrané kapitoly z teorie sportovního tréninku || bp1101 Teorie sportovního tréninku
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem výuky předmětu je seznámit studenty se základními principy a přístupy k rozvoji trénovanosti, výkonnosti a dosahování maximálních výkonů ve sportu. Mezi úkoly výuky patří charakteristika rozvoje pohybových schopností, obsah jednotlivých složek sportovního tréninku, technologie a řízení sportovního procesu, efekty sportovního tréninku a jejich diagnostika. Důležitou součásti je osvětlení sportovního tréninku jako pedagogického procesu se svou specifickou didaktikou sportu. Součástí výuky jsou seminární výstupy studentů k určené problematice.
Výstupy z učení
Po ukončení předmětu bude student schopen:
- charakterizovat historický vývoj sportovního tréninku
- definovat cíle a úkoly sportovního tréninku
- vysvětlit a pojmenovat základné pojmy, sportovní výkon, výkonnost, klasifikaci sportovního výkonu
- vysvětlit proces adaptace organizmu na tréninkové podněty
- řešit rozvoj výkonnosti přiměřenými tréninkovými podněty
- aplikovat obecné znaky stavby sportovního tréninku na specifické potřeby jednotlivých sportovních odvětví a disciplín
- analyzovat efekty sportovního tréninku
- připravit plán tréninkového procesu, řídit tento proces
- identifikovat talent pro sportovní odvětví
Osnova
 • 01. Řízení sportovního tréninku
 • 02. Trénovanost, výkonnost, zdraví
 • 03. Didaktické zásady, formy, postupy
 • 04. Stimulace a rozvoj pohybových schopností, metody, prostředky
 • 05. Stimulace a rozvoj pohybových dovedností
 • 06. Modelování tréninkového zatížení u různých druhů sportů
 • 07. Trénink ve vysokohorském prostředí. Aklimatizace
 • 08. Pohybové aktivita a trénink ve vyšším věku
 • 09. Talent
 • 10. Sportovní trénink zdravotně postižených sportovců
 • 11. Herní výkon (struktura sportovního výkonu u kolektivních sportů)
 • 12. Specifika tréninkového procesu dětí, mládeže, žen
Literatura
  povinná literatura
 • KORVAS, Pavel a Ladislav BEDŘICH. Struktura sportovního výkonu. Učební texty pro studenty FSpS. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 143 s. ISBN 978-80-210-6695-3. info
 • BEDŘICH, Ladislav, Jiří NYKODÝM a Tomáš PĚTIVLAS. Teorie sportovního tréninku I. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 58 s. ISBN 978-80-210-7461-3. URL info
 • BEDŘICH, Ladislav a Josef DOVALIL. Sylabus teorie a didaktika sportu I. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2009. ISSN 1802-128X. URL info
 • Výkon a trénink ve sportu. Edited by Josef Dovalil. 2. vyd. Praha: Olympia, 2005. 331 s. ISBN 8070339284. info
  doporučená literatura
 • PERIČ, Tomáš. Sportovní příprava dětí. 2. dopl. vyd. Praha: Grada, 2008. 192 s. ISBN 9788024726434. info
 • MORAVEC, Roman. Teória a didaktika výkonnostného a vrcholového športu. 1. vyd. Bratislava: Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave, 2007. 240 s. ISBN 9788089075317. info
  neurčeno
 • LEHNERT, Michal. Trénink kondice ve sportu. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. 143 s. ISBN 9788024426143. info
Výukové metody
- semináře (seminární výuka smíšená formou seminárních výstupů studentů k určené problematice a praktických činností potřebných pro rozvoj trénovanosti a výkonnosti)
- přednášky
- samostudium
Metody hodnocení
písemný test na PC (uzavřené odpovědi), předpoklad úspěšnosti zk je dosažení 80 % z celkové bodové dotace konkrétního testu, aktivní účast na seminářích, vypracování seminární práce na vybrané téma a její PP prezentace.
Informace učitele
http://www.fsps.muni.cz/impact/teorie-sportovniho-treninku-1/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/jaro2021/bp2123