nk4232 Zásady organizace outdoorových aktivit

Fakulta sportovních studií
podzim 2024
Rozsah
0/13/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Sylva Hřebíčková, Ph.D. (cvičící)
doc. PaedDr. Jan Ondráček, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Milena Strachová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Sylva Hřebíčková, Ph.D.
Katedra tělesné výchovy a společenských věd – Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra tělesné výchovy a společenských věd – Fakulta sportovních studií
Předpoklady
BOZP_OK ( bozp_po_stud ) && BOZP_OK ( bozp_po_stud_fsps )
fyzická kondice na úrovni absolventa bakalářského studia FSpS MU.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
komplexní plánování, organizace a realizace outdoorové akce.
Výstupy z učení
Student bude schopen:
- definovat a popsat základní principy organizování outdoorových aktivit.
- aplikovat své poznatky a uspořádat outdoorovou akci
Osnova
 • Účast a podíl na organizaci vybraných akcí:
 • - Bouldering
 • - Cykloturistika a cyklistika
 • - Kanoistika a vodní turistika
 • - Hry a volnočasové aktivity pro specifické skupiny osob (děti, senioři)
 • - Survival
 • - Organizace turistické akce v cestovní kanceláři
 • - Management a organizace podniku – horolezecká stěna
 • - Management a organizace únikových her
Literatura
  doporučená literatura
 • Berners, P. The Practical Guide to Organising Events, Routledge, 2017
Výukové metody
praktická výuka.
Metody hodnocení
- udělení zápočtu na základě absolvování všech aktivit
- závěrečný test 30 uzavřených otázek a), b), c), d) – jedna správná odpověď; pro úspěšné splnění je nutné získat 80 %
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/podzim2024/nk4232