P9901 Tělesná výchova – Sebeobrana specifických skupin

Fakulta sportovních studií
podzim 2021
Rozsah
0/2. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Martin Bugala, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Alena Skotáková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Martin Zobač (cvičící)
Garance
Bc. Mgr. Alexandr Zvonek, Ph.D.
Centrum univerzitního sportu - Fakulta sportovních studií
Kontaktní osoba: Bc. Mgr. Alexandr Zvonek, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Centrum univerzitního sportu - Fakulta sportovních studií
Předpoklady
POV_TV
Předmět je zařazeno do povinné části výuky tělesné výchovy.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 8 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/8, pouze zareg.: 0/8, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/8
Jiné omezení: Předmět je primárně určen studentům se specifickými nároky.
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
uvědomovat si rizika a možnosti sebeobranné situace;
rozlišit fáze sebeobranné situace;
vysvětlit podstatu sebeobrany,
vhodně reagovat na různé typy konfliktních situací;
aplikovat naučené dovednosti a strategie v modelové sebeobranné situaci.
Výstupy z učení
Po ukončení předmětu bude student schopen: - uvědomovat si rizika a možnosti sebeobranné situace - vysvětlit podstatu sebeobrany - vhodně reagovat na různé typy konfliktních situací - aplikovat naučené dovednosti a strategie v modelové sebeobranné situaci
Osnova
 • preventivní strategie
 • komunikační strategie řešení konfliktních situací
 • bezpečná vzdálenost
 • vyhodnocení situace jako konfliktní
 • pádová technika
 • fyzická obrana
 • obrana ve znevýhodněné poloze
Literatura
 • VÍT, Michal. Inovace předmětu Sebeobrana ve studijním oboru Speciální edukace bezpečnostních složek. In Možnosti vzdělávání rozhodčích kolektivních sportů: Inovace předmětů ve studijních oborech Fakulty sportovních studií. 2012. info
 • PERNECKÁ, Soňa. Inteligentní sebeobrana pro ženy : (jakož i osoby fyziognomicky znevýhodněné obecně). Edited by F. R. Hrabal. Vyd. 1. Bratislava: CAD Press, 2010. 171 s. ISBN 9788088969440. info
 • FORTUNE, Dion. Psychická sebeobrana. 1. vydání. Bratislava: Eugenika, 2008. 270 stran. ISBN 9788081000393. info
 • RÝČ, Bedřich a Veronika PETRŮ. Sebeobrana na ulici. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 200 s. ISBN 9788024724409. info
 • Jujutsu : více než sebeobrana : komplexní příprava, aplikace technik, sebeobrana ženy. Edited by Matěj Novák. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 115 s. ISBN 9788024718842. info
 • NOVÁK, Matěj. Jujutsu vice než sebeobrana. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007. 116 s. ISBN 978-80-247-1884-2. info
 • NOVÁK, Tomáš. Psychická sebeobrana. 1. vyd. Praha: Grada, 2001. 92 s. ISBN 8024701235. info
 • ŠPIČKA, Ivan a Jindřich NOVÁK. Moderní sebeobrana. Vyd. 1. Praha: Naše vojsko, 1969. 154 s. : f. info
Výukové metody
výklad, diskuse, drill, modelová situace
Metody hodnocení
modelová sebeobranná situace
Informace učitele
https://www.teiresias.muni.cz/sport
v aktuálním semestru (Podzim 2016) je předmět určen studentům s pohybovým postižením (na vozíčku). Informace k výuce TV najdete na http://www.fsps.muni.cz/cus/. Výuku předmětu p9901 Sebeobrna specific kých skupin zajišťuje Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky (Středisko Teiresiás). Předmět je určen studentům se specifickými nároky (s pohybovým postižením).
Další komentáře
Studijní materiály
Výuka probíhá každý týden.
Předmět v aktuálním semestru určen studentům s pohybovým postižením (na vozíčku).
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/podzim2021/P9901