t109 Sports Medicine II

Faculty of Sports Studies
Autumn 2007
Extent and Intensity
1/0. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
prof. MUDr. Jan Novotný, CSc. (lecturer)
Guaranteed by
prof. MUDr. Jan Novotný, CSc.
Faculty of Sports Studies
Contact Person: Olga Korvasová
Timetable of Seminar Groups
t109/p1: Thu 12:30–13:15 K205, J. Novotný
Prerequisites
t107 Sports Medicine I
Knowledge of human anatomy and physiology.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 120 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/120, only registered: 0/120
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 10 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The theoretical subject is a free continuation of Sports medicine I. One is directed to a basal knowledge of sports anthropology, stress tests, physiological functions, tiredness and regeneration, doping problems.
Syllabus
  • Introduction, limiting factors of sport performance. Sports anthropology I - body size, shape and composition. Sports anthropology II - body grow maturity, biological age, dynamometry. Stress tests I - aim, safety, functional indicators. Stress testsII - aerobic and anaerobic tests. Stress testsIII anaerobic threshold. Stress tests IV - energy output. Sportsman tiredness and regeneration I komplex approach, nutrient supplements(antioxidizing agents) and drinks. Sportsman tiredness and regeneration II - sport massage. Biorythm and sport performance, Heart rate variability. Doping problems. Discussion, repetition. Conclusion.
Literature
  • J.Novotný a kol. Kapitoly sportovní medicíny. Internetová učebnice. http://www.fsps.muni.cz/kapitolysportovnimediciny/
  • PLACHETA, Zdeněk, Jarmila SIEGELOVÁ and Miloš ŠTEJFA. Zátěžová diagnostika v ambulantní a klinické praxi (Exercise testing in patients in clinic and out patients). první. Praha: Grada Publishing, 1999. 276 pp. ISBN 80-7169-217-9. info
  • Zátěžová funkční diagnostika a ordinace pohybové aktivity ve vnitřním lékařství. Edited by Zdeněk Placheta. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita-Lékařská fakulta, 1994. 116 s. ISBN 80-210-0427-4. info
  • PLACHETA, Zdeněk. Zátěžová funkční diagnostika a preskripce pohybové léčby ve vnitřním lékařství. 2. přeprac. vyd. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity, 1995. 145 s.; př. ISBN 80-210-1170-X. info
  • ULBRICHOVÁ, Marie. Aplikace fyzické antropologie v tělesné výchově a sportu. Edited by Jarmila Riegerová. 2. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1998. 185 s. ISBN 807067847X. info
  • VODIČKA, Pavel and Renata VAŘEKOVÁ. Regenerační a sportovní masáže. Edited by Jarmila Riegerová. 2. vyd. Olomouc: Vydavatelství University Palackého, 1995. 55 s. ISBN 8070674954. info
  • ULBRICHOVÁ, Marie. Aplikace fyzické antropologie v tělesné výchově a sportu : příručka funkční antropologie. Edited by Jarmila Riegerová. Vyd. 1. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, 1993. 185 s. ISBN 8070673079. info
Assessment methods (in Czech)
Teoretická výuka probíhá ve formě přednášek. Předmět je zakončen ústní zkouškou. The subject will be concluded by oral exam.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Autumn 2002, Autumn 2003, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2006.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/fsps/autumn2007/t109