b4626a Specializace trenérství 1 - Volejbal

Fakulta sportovních studií
podzim 2020
Rozsah
75 hod. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PaedDr. Zdeněk Haník, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Tomáš Vencúrik, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Tomáš Vencúrik, Ph.D.
Katedra sportovních her - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sportovních her - Fakulta sportovních studií
Předpoklady
! NOWANY ( b4612a Specializace 1 - Alp. lyžování , b4613a Specializace 1 - Atletika , b4614a Specializace 1 - Badminton , b4615a Specializace 1 - Basketbal , b4616a Specializace 1 - Běž. lyžování , b4617a Specializace 1 - Biatlon , b4618a Specializace 1 - Box , b4619a Specializace 1 - Cyklistika , b4620a Specializace 1 - Džúdó , b4621a Specializace 1 - Fotbal , b4622a Specializace 1 - Krasobruslení , b4623a Specializace 1 - Moderní gymn. , b4624a Specializace 1 - Plavání , b4625a Specializace 1 - Sport. gymn. , b4611a Specializace 1 - Aikidó , b4627a Specializace 1 - Zápas , b4628a Specializace 1 - Lední hokej )
volejbalové dovednosti.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je získání teoretických znalostí a praktických dovedností během přípravy 1. a 2. trenérské třídy po stránce odborné, vědecké a metodické.
Výstupy z učení
teoretické i praktické zvládnutí herních činností jednotlivce – kondiční přípravy ve volejbale – systematiky a terminologie ve volejbale.
Osnova
  • teoretické i praktické zvládnutí herních činností jednotlivce – kondiční přípravy ve volejbale – systematiky a terminologie ve volejbale.
Literatura
  • HANÍK, Zdeněk. Volejbal : učebnice pro trenéry mládeže. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2014. 503 stran. ISBN 9788020433800. info
  • HANÍK, Zdeněk a Jaroslav VLACH. Volejbal. 1. vyd. Praha: Olympia, 2008. 347 s. ISBN 9788073760786. info
  • HANÍK, Zdeněk. Volejbal : viděno třemi : od základních odbití po herní činnosti. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 344 s. ISBN 9788024727448. info
  • CÍSAŘ, Václav. Volejbal : technika a taktika hry, průpravná cvičení. 1.vyd. Praha: Grada, 2005. 165 s. ISBN 8024705028. info
  • PŘIDAL, Vladimír a Ludmila ZAPLETALOVÁ. Volejbal : herný výkon, tréning, riadenie. 1. vyd. Bratislava: Peter Mačura - PEEM, 2003. 180 s. ISBN 8088901855. info
  • EJEM, Miloslav. Volejbal : [průpravná a herní cvičení]. Vyd. 1. Praha: Olympia, 1988. 167 s. : i. info
Výukové metody
cvičení.
Metody hodnocení
- klasifikovaný zápočet
- test z teorie i praxe probraného učiva
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/podzim2020/b4626a