bk1111 Regenerace ve sportu pro RVS

Fakulta sportovních studií
jaro 2012
Rozsah
8/8. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
MUDr. Kateřina Kapounková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ivan Struhár, Ph.D. (cvičící)
Garance
MUDr. Kateřina Kapounková, Ph.D.
Katedra podpory zdraví - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra podpory zdraví - Fakulta sportovních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
bk1111/rvs_cv: Pá 9. 3. 9:30–11:30 A11/311, Pá 30. 3. 8:30–9:50 225 - seminární místnost, Pá 20. 4. 10:00–12:00 225 - seminární místnost, K. Kapounková, I. Struhár
bk1111/rvs_pr: Pá 24. 2. 10:40–12:00 A11/305, Pá 23. 3. 10:05–12:05 A11/206, Pá 13. 4. 8:45–10:45 A11/236, K. Kapounková, I. Struhár
Předpoklady
Základní znalosti fyziologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavní cíle předmětu jsou : znalosti z regenerace organismu; vymezení hlavních rozdílů mezi pasivní a aktivní regenerací; porozumění fyziologickým pochodům organismu v průběhu regenerace; porozumění časovému průběhu regenerace, porozumění měnící se regeneraci na typu sportovního zatížení sestavit regenerační plán pro sportovní disciplíny
Osnova
 • Přednáška: Regenerace - základní pojmy
 • Průběh stresové reakce organismu
 • Akutní a chronická únava organismu
 • Časový průběh regeneračních pochodů
 • Formy a prostředky regenerace
 • Biologické veličiny monitorující průběh regenerace
 • Pedagogické prostředky regenerace
 • Psychologické prostředky regenerace
 • Biologické prostředky regenerace
 • Farmakologické prostředky regenerace Seminář: Úvod do regenerace sil sportovce
 • Rozdělení sportovních disciplín podle typu vzniklé únavy
 • Fyziologické aspekty zatěžování u konkrétních sportovních disciplín
 • Podíl vnitřních orgánů na průběhu regenerace
 • Typická poškození organismu u jednotlivých sportovních disciplín
 • Limitující faktory výkonu
 • Zařazení regeneračních prostředků do ročního tréninkového plánu konkrétního sportovce
 • Využití konkrétních regeneračních postupů u jednotlivých sportovních disciplín s přihlédnutím k individuálním faktorům ( věk, intenzita a objem tréninkového zatížení, úroveň trénovanosti, apod.)
 • Vlastní návrh doporučení regeneračních postupů u konkrétního sportovce, týmu.
Literatura
 • MÁČEK, Miloš a Jiří RADVANSKÝ. Fyziologie a klinické aspekty pohybové aktivity. První vydání. Praha: Galén, 2011. xvi, 245. ISBN 9788072626953. info
 • BERNACIKOVÁ, Martina, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Jan NOVOTNÝ, Eva SÝKOROVÁ, Jan NOVOTNÝ, Stanislav BERNACIK, Sylva HŘEBÍČKOVÁ, Eduard HRAZDÍRA, Pavel MUDRA, Jan ONDRÁČEK, Zora SVOBODOVÁ, Jaroslav ŠAMŠULA, Pavel VACENOVSKÝ a Jaroslava CHOVANCOVÁ. Fyziologie sportovních disciplín. Elportál, Brno: Masarykova univerzita, 2011. ISSN 1802-128X. ISSN 0195-9131. URL info
 • STACKEOVÁ, Daniela. Relaxační techniky ve sportu : [autogenní trénink, dechová cvičení, svalová relaxace]. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. 133 s. ISBN 9788024736464. info
 • BARTŮŇKOVÁ, Staša. Fyziologie člověka a tělesných cvičení : učební texty pro studenty fyzioterapie a studia tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených. 2. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 2010. 285 s. ISBN 9788024618173. info
 • HOŠKOVÁ, Blanka, Simona MAJOROVÁ a Pavlína NOVÁKOVÁ. Masáž a regenerace ve sportu. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2010. 112 s. ISBN 9788024617671. info
 • JANČÍK, Jiří, Eva ZÁVODNÁ a Martina BERNACIKOVÁ. Fyziologie tělesné zátěže. Elportál, Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISSN 1802-128X. URL info
 • KRAPKOVÁ, Hana. Cesta za zdravím - regenerace lidského organismu pohybem. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství University Palackého, 1995. 70 s. ISBN 8070674660. info
 • VAŘEKA, Ivan. Základy fyzikální terapie. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství University Palackého, 1995. 83 s. ISBN 8070674911. info
 • JIRKA, Zdeněk. Regenerace a sport. Vyd. 1. Praha: Olympia, 1990. 253 s. ISBN 807033052X. info
Výukové metody
teoretická příprava formou přednášek a seminářů
Metody hodnocení
Návštěva výuky je povinná. V rámci semináře student absolvuje : - metodický výstup - 1 písemný test Celý předmět je zakončen ústní zkouškou.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2014, jaro 2017.