bk1300 Kompenzační cvičení pro SEBS

Fakulta sportovních studií
jaro 2013
Rozsah
0/1. 1 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
Mgr. Lenka Dovrtělová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Roman Grmela, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ivan Struhár, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lenka Dovrtělová, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. PaedDr. Jitka Kopřivová, CSc.
Katedra podpory zdraví - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra podpory zdraví - Fakulta sportovních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
bk1300/1: Pá 22. 3. 14:30–16:00 118 - pohybová tělocvična, Pá 10. 5. 12:00–13:30 118 - pohybová tělocvična, Pá 17. 5. 9:00–10:30 118 - pohybová tělocvična, I. Struhár
bk1300/2: Pá 22. 2. 9:00–10:30 118 - pohybová tělocvična, Pá 8. 3. 11:00–12:30 118 - pohybová tělocvična, Pá 26. 4. 9:00–10:30 118 - pohybová tělocvična, I. Struhár
Předpoklady
(! bp023 Zdravotní tělesná výchova ) && (! bp903 Kompenzační cvičení volitelné ) &&! NOWANY ( bp023 Zdravotní tělesná výchova , bp903 Kompenzační cvičení volitelné )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V rámci předmětu kompenzační cvičení si studenti osvojí možnosti kompenzace jednostranné zátěže v různých sportovních odvětvích. Získané vědomosti uplatní při sestavování kompenzačních plánů v rámci primární i sekundární prevence úrazů a chronických onemocnění pohybového aparátu.
Osnova
 • Didaktické zásady vyrovnávacího procesu
 • Didaktické zásady kompenzačních cvičení
 • Role kompenzačního cvičení v tréninkovém procesu
 • Kompenzace v atletických disciplínách
 • Kompenzace v gymnastických disciplínách
 • Kompenzace v plaveckých disciplínách a vodních sportech
 • Kompenzace v míčových hrách
 • Kompenzace ve fotbale, futsale
 • Kompenzace v raketových sportech
 • Kompenzace v cyklistických disciplínách
 • Kompenzace v běžeckém, sjezdovém lyžování a ostatních zimních sportech
 • Kompenzace v ledním hokeji a krasobruslení
 • Kompenzace v tanci
 • Kompenzace v ostatních sportovních odvětvích
Literatura
  povinná literatura
 • BURSOVÁ, Marta. Kompenzační cvičení : uvolňovací, protahovací, posilovací. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. 195 s. ISBN 9788024709482. info
  neurčeno
 • ČÍŽ, Iľja. Ako na BOSU : metodická príručka cvičení na BOSU. Bratislava: Športujeme, 2010. 158 s. ISBN 9788097052355. info
 • LARSEN, Claudia a Oliver HARTELT. Držení těla : analýza a způsoby zlepšení : look@yourself - work@yourself. Edited by Christian Larsen. Olomouc: Poznání, 2010. 143 s. ISBN 9788086606934. info
 • Essentials of physical medicine and rehabilitation : musculoskeletal disorders, pain, and rehabilitation. Edited by Walter R. Frontera - J. K. Silver - Thomas D. Rizzo. 2nd ed. Philadelphia, PA: Saunders/Elsevier, 2008. xix, 935. ISBN 1416040072. info
 • Exercise in rehabilitation medicine. Edited by Walter R. Frontera - David M. Slovik - David Michael Dawson. 2nd ed. Champaign: Human Kinetics, 2006. ix, 454. ISBN 073605541X. info
 • DOBEŠOVÁ, Petra. Cvičíme s měkkým míčem : 100 cviků pro zlepšení pohybové koordinace a správné držení těla. 3. vyd. Havířov: Domiga, 2003. 35 s. ISBN 8090222226. info
 • BURSOVÁ, Marta, Jaromír VOTÍK a Jiří ZALABÁK. Kompenzační cvičení pro fotbalisty. První vyd. Praha: Olympia, 2003. 95 s. ISBN 8070337931. info
 • ALTER, Michael J. Strečink : 311 protahovacích cviků pro 41 sportů. 2. vyd. Praha: Grada, 1999. 228 s. ISBN 807169763X. info
Výukové metody
Teoretická příprava, praktická cvičení, metodické výstupy, diskuse seminárních prací, domácí úkoly
Metody hodnocení
Návštěva výuky je povinná. V rámci cvičení student absolvuje metodický výstup, ve kterém prokáže hloubku nastudovaných vědomostí.Metodický výstup je ohodnocený známkou A-F.Student je povinen odevzdat seminární práci na téma předvedeného metodického výstupu. Celý předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem. Ten je udělen na základě docházky,kvality metodického výstupu, aktivity v hodině a seminární práce.
Další komentáře
Studijní materiály

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/jaro2013/bk1300