bk2008 Rytmická gymnastika a tance

Fakulta sportovních studií
jaro 2019
Rozsah
0/7. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Alena Skotáková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lenka Svobodová, Ph.D. (cvičící)
Alena Marečková (pomocník)
Garance
Mgr. Alena Skotáková, Ph.D.
Katedra gymnastiky a úpolů - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra gymnastiky a úpolů - Fakulta sportovních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
bk2008/01: Pá 12. 4. 15:30–17:10 118 - pohybová tělocvična, Pá 26. 4. 10:30–13:00 118 - pohybová tělocvična, Pá 17. 5. 11:20–13:00 118 - pohybová tělocvična, A. Skotáková
Předpoklady
(! bp017 Sportovní edukace I ) && ! NOW ( bp017 Sportovní edukace I )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou:
- porozumění základům hudebně-pohybové nauky a aplikace do praxe (tempo, takt, počítací doby, metrum, rytmus, dynamika)
- osvojení si základních prvků cvičení bez náčiní, technika a metodika cvičení bez náčiní, taneční kroky, skoky, obraty aj.
- teoretické a praktické seznámení s jednotlivými druhy tanců
- nácvik lidových tanců, country, moderních tanců, rokenrol
- rozvoj koordinace, pohybové paměti s využitím hudby, s aplikací pro školní tělesnou výchovu, volnočasové aktivity a kondiční přípravy u trenérů
Výstupy z učení
Po ukončení předmětu budou studenti:
- schopni identifikovat v hudebním doprovodu jednotlivé počítací doby, rozeznat metrický impuls, resp. master beat
- rozumět základům hudebně pohybové nauky a aplikaci do praxe (tempo, takt, počítací doby, metrum, rytmus, dynamika)
- umět základní taneční prvky, kroky, skoky, obraty
- umět vybrat adekvátní hudební nahrávku k předloženým pohybovým cvičením a také tvořit taneční kombinace na zadaný hudební doprovod
Osnova
 • Tempo, takt, počítací doby, metrum, rytmus, dynamika
 • Nácvik jednotlivých krokových vazeb
 • Variace a kombinace s důrazem na správné držení těla
 • Vytvoření souladu s hudební předlohou
 • Variace a kombinace s důrazem na správné držení těla
 • Základy improvizace
 • Inovace aplikace hudebně-pohybových forem do tělovýchovně-sportovní praxe
Literatura
 • ŠIMBEROVÁ, Dagmar, Alena SKOTÁKOVÁ a Lenka SVOBODOVÁ. E-learning a jeho využití v praktickém předmětu tance. In Sport a kvalita života 2009. 2009. info
 • ŠIMBEROVÁ, Dagmar, Alena SKOTÁKOVÁ, Lenka SVOBODOVÁ a Petr HEDBÁVNÝ. Teorie tance. Brno: Masarykova univerzita, 2009. ISSN 1802-128X. info
 • ODSTRČIL, Petr. Sportovní tanec : standardní tance, latinskoamerické tance. 1. vyd. Praha: Grada, 2004. 115 s. ISBN 8024706326. info
 • BRODSKÁ, Božena a Vladimír VAŠUT. Svět tance a baletu. 1. vyd. V Praze: Akademie múzických umění, 2004. 448 s. ISBN 807331004X. info
 • BALAŠ, Radoslav. Tance 20. století. Vyd. 1. Olomouc: Hanex, 2003. 87 s. ISBN 8085783401. info
 • KRAPKOVÁ, Hana a Jana ŠOPKOVÁ. Lidové tance : vybrané lidové tance pro základní a střední školy. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 1999. 52 s. ISBN 8024400537. info
 • KRAPKOVÁ, Hana. Rytmická gymnastika a současné gymnastické aktivity s hudbou ve školní tělesné výchově. Illustrated by Jana Šopková. Vyd. 1. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, 1995. 57 s. ISBN 8070674822. info
 • KOSTKOVÁ, Jarmila, Jaroslav MIHULE, Dagmar ŠŤASTNÁ a Zlata WÁLOVÁ. Rytmická gymnastika. Vydání první. Praha: Olympia, 1990. 345 stran. ISBN 8070330309. info
 • KOSTKOVÁ, Jarmila. Rytmická gymnastika. Vyd. 1. Praha: Olympia, 1990. 345 s. info
 • KOSTKOVÁ, Jarmila. Rytmická gymnastika a. Vyd. 1. Praha: Olympia, 1990. 345 s. info
Výukové metody
praktické cvičení; úkoly pro samostudium: studium doporučené literatury; kontrola úkolů: v zápočtovém týdnu; inovace o možnosti využití e-learningové učební podpory.
Metody hodnocení
taneční kombinace s povinnými prvky, délka 1–1,5 min., libovolný styl, odpovídající hudební doprovod; podrobnosti k zápočtovým požadavkům najdete v interaktivní osnově – https://is.muni.cz/auth/el/1451/jaro2015/bk2008/index.qwarp
Informace učitele
http://www.fsps.muni.cz/impact/rytmicka-gymnastika-a-tance/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/jaro2019/bk2008