bk2063 Sociologie sportu

Fakulta sportovních studií
podzim 2017
Rozsah
7/7/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Aleš Sekot, CSc. (přednášející)
Mgr. Adam Blažej, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Stará, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Pavel Trochta (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Michal Charvát, CSc.
Katedra společenských věd a managementu sportu - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra společenských věd a managementu sportu - Fakulta sportovních studií
Rozvrh
Pá 20. 10. 17:45–20:00 B11/236, Pá 3. 11. 18:30–20:00 B11/236, Pá 10. 11. 16:15–17:45 B11/206
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
bk2063/01: Pá 24. 11. 14:00–15:30 C15/207, Pá 8. 12. 17:45–20:00 E34/225 - seminární místnost, Pá 15. 12. 17:45–19:15 B11/311, A. Blažej
bk2063/02: Pá 3. 11. 16:15–17:45 E34/203 - seminární místnost, Pá 10. 11. 8:00–9:30 B11/235, Pá 8. 12. 8:00–10:15 E34/225 - seminární místnost, A. Blažej
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Sport je zde prezentován jako sociálně kulturní fenomén odrážející barvitou scénu dynamiky změn hodnotového světa, zájmů a činností soudobého lidstva. Sociologie sportu pak stojí před úkolem popsar a vysvětlit sociáílně a kulturně podmíněné postavení sportu ve společnosti: Cílem kurzu je získat přehled o bohatém spektru vztahů spoeru a společnosti, klást si kritické otázky týkající se jeho soudobého fungování v sociálním životě, zaměřit se na aktuální a vysoce proměnlíví problémy sportu.
Osnova
  • • Sport - sociálně-kulturní fenomén • Teoretická východiska sociologie sportu • Sport a socializace • Rekreační versus vrcholový sport • Problematika sportovních subkultur • Komunální úloha sportu • Sport a mládež • Mládež versus doping • Sport jako nástroj harmonizace diversifikované globální společnosti • Hostilita ve sportovním prostředí a její podoby • Agrese jako projev lidské hostility ve sportovním prostředí • Mobbing – vlivný patologický mechanismu v sociálních vztazích • Současná česká společnost a sport • Sport a masová média • Fascinace vrcholovým sportem • Mediální sport - aréna zábavy • Globální aspekty soudobého sportu • Sportovní migrace • Feminita versus maskulinita • Ženy a sport v historické perspektivě • Sportovní subkultury
Literatura
  • SEKOT, Aleš. Sociologické problémy sportu. 1. vyd. Praha: GRADA Publishing, 2008. 224 s. Sociologie. ISBN 978-80-247-2562-8. info
  • SEKOT, Aleš. Sociologie sportu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita a Paido, 2006. 412 s. Pedagogická edice. ISBN 80-210-4201-X. info
Výukové metody
Přednáška postavená na textech Sekot, A: Sociologie sportu, 2006 Sekot, A. Aktuální problémy sociologie sportu, 2008 Seminář
Metody hodnocení
Písemný závěrečný test z doporučené literatury
Informace učitele
http://www.fsps.muni.cz/impact/sociologie-sportu-ka2/
Přístupové jméno: visitor
Heslo: p1l0t (pé jedna el nula té)
Studijní materiál je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. Autorským zákonem, ve znění pozdějších předpisů, považován za autorské dílo, ke kterému vykonává majetková práva autorská Masarykova univerzita. Upozorňujeme uživatele, že jakékoliv šíření, převzetí či další zpřístupnění jeho obsahu je bez souhlasu MU zakázáno.
Vážení studenti, tento předmět je inovován v rámci projektu OP VK Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT, reg. číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0221), řešeném na Masarykově univerzitě, Fakultě sportovních studií v období leden 2012 – prosinec 2014.
Inovace předmětu spočívá v inovaci jeho sylabu a ve vytvoření e-learningové podpory výuky s využitím aktuální odborné literatury. Modernizace výuky bude spočívat rovněž ve využití nově nakoupených pomůcek a přístrojů.
Žádáme vás o poskytnutí zpětné vazby, jak k samotné inovované výuce (formou studijní ankety), tak i k předloženým studijním materiálům (kontaktní osoba Mgr. Aneta Fedrová – fedrova.aneta@gmail.com), aby mohlo dojít k jejich případné úpravě a doplnění. Budeme rádi za každou zpětnou vazbu a návrh úprav či doplnění.
V čem spočívá inovace: V aktualizaci nejdůležitějších sociologických konceptů vztahujících se k široké oblasti sportu a ve schopnosti aplikovat nové vědecké poznatky současnosti do učebních programů jak přednáškové činnosti, tak seminářů předmětu. zpřístupnění jeho obsahu je bez souhlasu MU zakázáno.
Výukový materiál (forma, název, rozsah): Testové otázky. zpřístupnění jeho obsahu je bez souhlasu MU zakázáno.
Kategorie e-learningu: 2
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.