bk2227 Terciární rehabilitace

Fakulta sportovních studií
podzim 2019
Rozsah
0/7/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Robert Vysoký, Ph.D. (cvičící)
Ing. Iva Hrnčiříková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Kateřina Kapounková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Robert Vysoký, Ph.D.
Katedra podpory zdraví - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra podpory zdraví - Fakulta sportovních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
bk2227/01: Pá 4. 10. 15:05–16:45 A15/207, Pá 25. 10. 17:35–19:15 A15/207, Pá 8. 11. 15:05–17:35 A15/207, R. Vysoký
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámení posluchačů s problematikou rehabilitace, prevence a racionální volby pohybových aktivit a režimových doporučení u jedinců s frekventovanými typy onemocnění. Detailněji je problematika zaměřena na metabolická a kardiovaskulární onemocnění.
Výstupy z učení
Absolvováním předmětu je student schopen interpretovat problematiku rehabilitace a prevence u interních onemocnění, koncipovat pohybová doporučení a aplikovat získané znalosti do oblasti pohybových doporučení. Získané znalosti je schopen využít v souvislosti s výživovými doporučeními a doporučeními v souvislosti regenerací ve sportovních odvětvích.
Osnova
 • 1. Úvod do problematiky, vymezení základních pojmů, medicínská (léčebná) rehabilitace a její postavení v současné medicíně a oborech zabývajících se problematikou prevence a rehabilitace, úloha lékaře, fyzioterapeuta, odborníka v oblasti pohybové prevence
 • 2. Základy léčebné rehabilitace v jednotlivých oborech lékařství (vnitřní lékařství, kardiologie, pneumologie, neurologie, intenzivní péče) a možnosti doporučení pohybových aktivit po stabilizaci základního onemocnění
 • 3. Fyziologické aspekty jednotlivých forem pohybových aktivit. Pohybová aktivita ve vyšším věku. Problematika postury a respirace při sportovní zátěži
 • 4. Preskripce a možnosti pohybové aktivity u kardiologických a metabolických onemocnění I
 • 5. Preskripce a možnosti pohybové aktivity u kardiologických a metabolických onemocnění II
 • 6. Diskuse k probrané problematice, závěrečný test
Literatura
  doporučená literatura
 • MÁČEK, Miloš a Jiří RADVANSKÝ. Fyziologie a klinické aspekty pohybové aktivity. První vydání. Praha: Galén, 2011. xvi, 245. ISBN 9788072626953. info
 • KOLÁŘ, Pavel. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vyd. Praha: Galén, 2009. xxxi, 713. ISBN 9788072626571. info
 • CHALOUPKA, V., Jarmila SIEGELOVÁ, Lenka ŠPINAROVÁ, H. SKALICKÁ, I. KAREL a J. LEISSER. Doporučení pro rehabilitaci u nemocných s kardiovaskulárním onemocněním. 1. vyd. Brno: Česká kardiologická společnost, Medica Healthworld a.s., 2006. 50 s. Brno 2006. ISBN 80-239-8480-2. info
Výukové metody
semináře.
Metody hodnocení
dva písemné testy v průběhu semestru, účast na seminářích povinná, povoleny 2 absence z 6 seminářů; písemný test (kritériem ke splnění 60 %).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/podzim2019/bk2227