bk2264 Psychologie sportu

Fakulta sportovních studií
podzim 2016
Rozsah
7/7. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Viktor Pacholík, Ph.D. (pomocník)
prof. PhDr. Hana Válková, CSc. (přednášející)
Mgr. Michal Vičar, Ph.D. (přednášející), PhDr. Jiří Voborný, Ph.D. (zástupce)
doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc. (cvičící)
PhDr. Jiří Voborný, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Hana Válková, CSc.
Katedra společenských věd a managementu sportu - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra společenských věd a managementu sportu - Fakulta sportovních studií
Předpoklady
( bp1031 Základy psychologie || bk1031 Základy psychologie || bp1243 Základy psychologie || bk1243 Základy psychologie || bp1256 Základy psychologie a sociologie || bk1256 Základy psychologie a sociologie || bp2031 Základy psychologie || bk2031 Základy psychologie || bp2256 Základy psychologie a sociologie || bk2256 Základy psychologie a sociologie || bp2342 Základy psychologie a sociologie || bk2342 Základy psychologie a sociologie ) && (! bp011p Psychologie sportu ) && (! bk011p Psychologie sportu ) && (! bp1087 Psychologie sportu ) && (! bk1087 Psychologie sportu ) && (! bp2087 Psychologie sportu ) && (! bk2087 Psychologie sportu ) && (! bp2264 Psychologie sportu ) && ! NOWANY ( bp011p Psychologie sportu , bk011p Psychologie sportu , bp1087 Psychologie sportu , bk1087 Psychologie sportu , bp2087 Psychologie sportu , bk2087 Psychologie sportu , bp2264 Psychologie sportu )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen orientovat se v základním pojmech psychologie sportu, bude znát základní metody psychodiagnostiky osobnosti, komunikace a prvky duševní hygieny.
Osnova
 • Systém psychologie sportu, její historický vývoj, současné postavení a typologie Osoobnost sportovce a rozhodčího, schopnost diagnostikovat základní charakterové rysy hráčům a skupinovou dynamiku Přestartovní, startovní a soutěžní stavy hráče a rozhodčího Regulační prostředky ve sportu Využití prvků duševního zdraví v péči o kvalitu života rozhodčího Asertivita a komunikační schopnosti v práci rozhodčího Psychotrénink ve sportu i v životě Psychoregulace osobnosti rozhodčího
Literatura
  povinná literatura
 • SLEPIČKA, Pavel, Václav HOŠEK a Běla HÁTLOVÁ. Psychologie sportu. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2006. 230 s. ISBN 8024612909. info
 • SEILER, Roland a Andreas STOCK. Psychotrénink : ve sportu i v životě. 1. vyd. Praha: Olympia, 1996. 149 s. ISBN 8070334142. info
  doporučená literatura
 • LAHNEROVÁ, Dagmar. Asertivita pro manažery. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 160 s. ISBN 9788024728926. info
 • VANĚK, Miroslav. Psychologie sportu. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1980. 180 s. info
Výukové metody
Teoretická příprava, semináře
Metody hodnocení
2 Písemné testy 80% účast na seminářích.
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/podzim2016/bk2264