bp1079 Sportovní traumatologie

Fakulta sportovních studií
jaro 2013
Rozsah
1/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
MUDr. Vladimír Bartl, CSc. (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Jan Novotný, CSc.
Oddělení zdravotních věd ve sportu - Katedra kineziologie - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra kineziologie - Fakulta sportovních studií
Rozvrh
Út 15:10–15:55 B11/305
Předpoklady
Znalosti z anatomie člověka
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci výuky tohoto předmětu studenti znají a rozumějí problematice úrazů a mikrotraumat ve cvičení a sportu, dovedou se rozhodnout pro správnou prevenci a řešení těchto problémů.
Osnova
 • Příčiny, mechanismus a prevence úrazů
 • Předlékařská 1.pomoc
 • Základy resuscitace
 • Poranění kůže a podkoží
 • Poranění svalů, šlach, okostice a kostí
 • Poranění kloubů
 • Poranění nervové soustavy a smyslů
 • Poranění dýchací, oběhové soustavy, zažívací a vylučovací soustavy
Literatura
 • Komadel L. Klinika telovýchovného lekárstva a traumatológia športu. Bratislava: FTVŠ UK, 1992.
 • MOSTER, René a Zdeňka MOSTEROVÁ. Sportovní traumatologie. 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 106 s. ISBN 9788021043121. info
 • KUČERA, Miroslav a Ivan DYLEVSKÝ. Sportovní medicína. 1. vyd. Praha: Grada, 1999. 279 s. ISBN 8071697257. info
Výukové metody
Přednášky.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen ústní zkouškou.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/jaro2013/bp1079