bp1169 Balneologie

Fakulta sportovních studií
podzim 2019
Rozsah
1/0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Robert Vysoký, Ph.D. (přednášející)
Bc. Eva Dolejší (pomocník)
Garance
Mgr. Robert Vysoký, Ph.D.
Katedra podpory zdraví - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra podpory zdraví - Fakulta sportovních studií
Rozvrh
Po 16. 9. 18:00–19:40 A11/236, Po 30. 9. 18:00–19:40 A11/236, Po 14. 10. 18:00–19:40 A11/236, Po 11. 11. 18:00–19:40 A11/236, Po 25. 11. 18:00–19:40 A11/236
Předpoklady
( bp1296 Aplikovaná fyzikální terapie II || bp1896 Aplikovaná fyzikální terapie II )&& bp1264 Fyzikální terapie II &&( bp1263 Fyzikální terapie I || bp1863 Fyzikální terapie I )&&( bp1295 Aplikovaná fyzikální terapie I || bp1895 Aplikovaná fyzikální terapie I )&& bp1133 Kineziologie &&( bp1150 Vyšetřovací metody II || bp1850 Vyšetřovací metody II )
Úspěšné zakončení předmětů Fyzikální terapie I a II, Aplikované fyzikální terapie I a II, Odborné praxe I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Hlavním cílem tohoto předmětu je poskytnout studentům základní znalosti z oboru balneologie – nauce o léčivých vodách, lázních a jejich preventivních a terapeutických účincích na lidský organismus. Předmět seznamuje studenty s biofyzikálními účinky hydroterapie, termoterapie a fyziologickou odezvou organizmu na aplikaci příslušných procedur. Po úspěšném absolvování tohoto předmětu by student měl mít přehled o aktuální problematice lázeňských zařízení, znát indikace, kontraindikace jednotlivých procedur zde používaných a také být schopen vyhodnotit možná rizika při nevhodné kombinaci procedur. Součástí předmětu je seznámení s předepisováním lázní jako ozdravných pobytů a samotnými zařízeními v ČR a SR.
Osnova
 • Úvod do balneoterapie a balneologie. Historie lázeňství.
 • Hlavní léčebné metody a procedury využívané v balneologii.
 • Využití účinků fyzikální terapie v balneologii. Fyziologická odpověď organismu a konkrétní metody.
 • Minerální vody a jejich složení. Konkrétní lázeňská zařízení a převaha minerálních vod v nich.
 • Hydroterapie a její dělení (dle plochy a způsobů aplikace, teploty). Konkrétní lázeňská místa.
 • Peloidy a jejich využití. Průběh zábalových procedur. Parafínová lázeň.
 • Klimatoterapie.
 • Saunování. Typy saun a jejich účinky.
 • Lázeňská místa v ČR (i SR)
 • Indikační seznam a indikační skupina.
 • Typy lázeňské léčby. Postup při žádání a schvalování pobytu v lázeňském zařízení.
 • Režim lázeňského léčebného pobytu.
 • Saunování. Typy saun a jejich účinky.
Literatura
  povinná literatura
 • JANDOVÁ, Dobroslava. Balneologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. xvi, 404. ISBN 9788024728209. info
 • PODĚBRADSKÝ, Jiří a Ivan VAŘEKA. Fyzikální terapie. Vyd. 1. Praha: Grada, 1998. 264 s. ISBN 8071696617. info
 • VAŘEKA, Ivan. Základy fyzikální terapie. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství University Palackého, 1995. 83 s. ISBN 8070674911. info
  doporučená literatura
 • ŠKAPÍK, M. a kol.: Využití blaneoterapie ve vnitřním lékařství. Indikační seznam pro lázeňskou péči o dospělé, děti a dorost. Příloha Zdravotnických novin 51-52, 1998.
 • CAPKO, Ján. Základy fyziatrické léčby. 1. vyd. Praha: Grada, 1998. 394 s. ISBN 8071693413. info
Výukové metody
Přednášky formou diskuze, prezentace referátů, exkurze do wellness či lázeňského zařízení.
Metody hodnocení
Pro úspěšné absolvování kolokvia je nutné zúčastnit se povinné exkurze ve wellness zařízení a vypracovat referát na téma: Charakteristika vybraného lázeňského zařízení v ČR či ve světě v rozsahu tří stran A4 (font Times New Roman, velikost 12) se zaměřením na specifika zařízení. Úspěšně splněný závěrečný test.
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.fsps.muni.cz/impact/balneologie/
Přístupové jméno: visitor
Heslo: p1l0t (pé jedna el nula té)
Studijní materiál je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. Autorským zákonem, ve znění pozdějších předpisů, považován za autorské dílo, ke kterému vykonává majetková práva autorská Masarykova univerzita. Upozorňujeme uživatele, že jakékoliv šíření, převzetí či další zpřístupnění jeho obsahu je bez souhlasu MU zakázáno.
Vážení studenti, tento předmět je inovován v rámci projektu OP VK Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT, reg. číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0221), řešeném na Masarykově univerzitě, Fakultě sportovních studií v období leden 2012 – prosinec 2014.
Inovace předmětu spočívá v inovaci jeho sylabu a ve vytvoření e-learningové podpory výuky s využitím aktuální odborné literatury. Modernizace výuky bude spočívat rovněž ve využití nově nakoupených pomůcek a přístrojů.
Žádáme vás o poskytnutí zpětné vazby, jak k samotné inovované výuce (formou studijní ankety), tak i k předloženým studijním materiálům (kontaktní osoba Mgr. Aneta Fedrová – fedrova.aneta@gmail.com), aby mohlo dojít k jejich případné úpravě a doplnění. Budeme rádi za každou zpětnou vazbu a návrh úprav či doplnění.

V čem spočívá inovace: V přechodu kontaktní výuky vyučující-student k samostudiu. Motivace pro práci s databázemi k dosažení co nejaktuálnějších zdrojů informací, diskuze a konzultace problematiky předmětu včetně praktických zkušeností a poznatků. Možnost trávit více času v praxi, která je velmi důležitá pro pochopení pacientova fyzického a velmi zanedbávaného psychického stavu.

Výukový materiál (forma, název, rozsah): E-learningový kurz Balneologie zahrnující textové podklady a obrazový materiál.

Kategorie e-learningu: 2

Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/podzim2019/bp1169