bp1194 Applied Physiotherapy III

Faculty of Sports Studies
Autumn 2015
Extent and Intensity
1/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Dita Debowská (lecturer)
Olga Korvasová (assistant)
Guaranteed by
Mgr. Dita Debowská
Department of Health Promotion - Faculty of Sports Studies
Supplier department: Department of Health Promotion - Faculty of Sports Studies
Timetable
Tue 22. 9. 7:10–8:40 225 - seminární místnost, Tue 6. 10. 7:10–8:40 225 - seminární místnost, Tue 20. 10. 7:10–8:40 225 - seminární místnost, Tue 3. 11. 7:10–8:40 225 - seminární místnost, Tue 1. 12. 7:10–8:40 225 - seminární místnost, Tue 15. 12. 7:10–8:40 225 - seminární místnost
Prerequisites (in Czech)
Aplikovaná fyzioterapie II, Neurologie, psychiatrie, vývojová kineziologie, základy diagnostiky a poruch pohybového aparátu, pediatrie
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 7 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
In this course students learn about the child's developmental kinesiology, which is the basis of many techniques used in medical rehabilitation. In addition, students are familiar with the pathological development of the child and the various possible approaches for the treatment of motor disability. This course is well illustrated by the historical development of methods for dealing with central damage. The main emphasis is on Vojta principle. The course is closed one of the possible methods of using an unconventional tool - horses.
Syllabus
  • Psychomotor development of children, developmental kinesiology - use in rehabilitation. Pathological child's motor skills. Physiotherapy practice in DMO, hypotherapy. Physiotherapy and procedures for choreatického atetoidního syndrome. Physical therapy procedures based on the phylogenetic development - Teml Fay. Physical therapy procedures based on the ontogenetic development - Bobath concept. Physical therapy procedures using reflexlocomotion - Vojta principle of reflex locomotion. Reflective synergetic therapy. Hippotherapy.
Literature
  • Neurologie : pro studenty lékařské fakulty. Edited by Zdeněk Ambler. Dotisk 4. vyd. Praha: Karolinum, 2002. 399 s. ISBN 8024600803. info
  • PAVLŮ, Dagmar. Speciální fyzioterapeutické koncepty a metody. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2002. 239 s. ISBN 8072042661. info
  • TROJAN, Stanislav. Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky člověka. 2., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2001. 226 s. ISBN 802470031X. info
  • CHALOUPKA, Richard. Vybrané kapitoly z LTV v ortopedii a traumatologii. Vyd. 1. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně, 2001. 186 s. ISBN 8070133414. info
  • Vyšetrovacie a liečebné metodiky pre fyzioterapeutov. Edited by Anton Gúth. [1. vyd.]. Bratislava: Liečreh Gúth, 1995. 448 s. ISBN 80-967383-0-5. info
  • Léčebná rehabilitace. Edited by Jana Hromádková. 1. vyd. Jinočany: H & H, 1994. 391 s. ISBN 80-85787-69-5. info
  • VOJTA, Václav. Mozkové hybné poruchy v kojeneckém věku :včasná diagnóza a terapie. Translated by Miloš Máček. 1. vyd. Praha: Grada-Avicenum, 1993. 367 s. ISBN 80-85424-98-3. info
Teaching methods
lectures
Assessment methods
Successful completion of two tests with control issues.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2012, autumn 2013, Autumn 2014.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/fsps/autumn2015/bp1194