bp1208 Ergonomie

Fakulta sportovních studií
jaro 2013
Rozsah
0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Ivan Struhár, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Lenka Dovrtělová, Ph.D.
Katedra podpory zdraví - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra podpory zdraví - Fakulta sportovních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
bp1208/1: St 20. 2. 15:40–17:40 117 - hala úpolových sportů, St 27. 2. 15:40–17:40 117 - hala úpolových sportů, St 6. 3. 15:40–17:40 117 - hala úpolových sportů, St 13. 3. 15:40–17:40 117 - hala úpolových sportů, St 20. 3. 15:40–17:40 117 - hala úpolových sportů, St 27. 3. 15:40–17:40 117 - hala úpolových sportů, St 3. 4. 15:40–17:40 117 - hala úpolových sportů, St 10. 4. 15:40–17:40 117 - hala úpolových sportů, St 17. 4. 15:40–17:40 117 - hala úpolových sportů, St 24. 4. 15:40–17:40 117 - hala úpolových sportů, I. Struhár
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem tohoto předmětu je získat potřebné informace o možných úrazech a onemocněních z povolání, o rizikových faktorech spojených s dlouhodobým užíváním osobních počítačů a sezení před obrazovkou. Student by měl získat znalosti jak ergonomicky řešit pracovní prostředí, měl by umět popsat rizikové faktory ovlivňující vznik nemocí z povolání jako jsou například muskuloskeletální onemocnění a měl by získat vědomosti jak jim předcházet dodržováním bezpečnostních a hygienických zásad stejně tak jako dodržováním dostatečné regenerace na pracovišti s cílenou edukací zaměstnanců.
Osnova
  • 1. Úvod do ergonomie - definice ergonomie, základní oblasti ergonomie, speciální oblasti ergonomie. 2. Ergonomické hodnocení pracovních systémů - základní kritéria a parametry ergonomického hodnocení pracovních systémů. 3. Sezení a práce v sedě a vliv sezení na pohybový systém – základní biomechanické a zdravotní aspekty, základní ergonomické požadavky na správné pracovní sedadlo, dynamický sed. 4. Práce s počítačem - ergonomické požadavky na práci s počítačem, zdravotní aspekty práce s počítačem. 5. Profesionálně podmíněná onemocnění pohybové soustavy - cervikobrachiální syndrom, cervikokraniální syndrom, cervikokefalické syndromy, lumbosakrální algické syndromy, syndrom karpálního tunelu, epikondylitis radialis humeri, epikondylitis ulnaris humeri a další. 6. Stres v pracovním procesu - stres, stresory, prevence stresu ve vztahu k charakteristice pracovní zátěže. 7. Duševní hygiena- metody duševní hygieny. 8. Legislativa a ergonomie - nejdůležitější legislativní zákony vztahující se k ergonomii. 9. Bezpečnost práce. 10. Kompenzační cvičení - aplikace základních uvolňovacích, protahovacích, posilovacích a dechových cvičení v pracovním prostředí. 11. Praktický nácvik využití kompenzačních prvků a úpravy pracovního místa I. 12. Praktický nácvik využití kompenzačních prvků a úpravy pracovního místa II. 13. Praktický nácvik využití kompenzačních prvků a úpravy pracovního místa III.
Literatura
  • International Ergonomics Association < http://www.iea.cc/ergonomics/> International Journal of Industrial Ergonomics Journal of Occupational Rehabilitation Magazine of the European Agency for Safety and Health at Work Occupational and Environmental Medic
  • GILBERTOVÁ, Sylva a Oldřich MATOUŠEK. Ergonomie : optimalizace lidské činnosti. 1. vyd. Praha: Grada, 2002. 239 s. ISBN 8024702266. info
Výukové metody
cvičení
Metody hodnocení
Aktivní účast na cvičeních, úspěšné absolvování zápočtového testu, vypracování seminární práce na zadané téma.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017.