bp1802 Základy gymnastických a úpolových sportů

Fakulta sportovních studií
podzim 2019
Rozsah
0/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jitka Čihounková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petr Hedbávný, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lenka Svobodová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Michal Vít, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D.
Katedra gymnastiky a úpolů - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra gymnastiky a úpolů - Fakulta sportovních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
bp1802/01: Út 9:00–9:50 119 - univerzální tělocvična, P. Hedbávný, M. Vít
bp1802/02: Út 10:00–10:50 119 - univerzální tělocvična, P. Hedbávný, M. Vít
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je uvést do gymnastických a úpolových sportů.
Výstupy z učení
Po ukončení předmětu student
- Dokáže samostatně popsat a vysvětlit úpolová a gymnastická cvičení podle zadaných požadavků
- Aplikuje teoretické znalosti, dokáže na jejich základě vybrat úpolová a gymnastická cvičení podle zadaných požadavků
- Chápe souvislosti úpolových a gymnastických aktivit s ostatními sporty
- Dokáže propojit a aplikovat znalosti z teorie sportovního tréninku, fyziologie, anatomie a úpolů a gymnastiky do vybraného sportu
- Dokáže argumentovat na doplňující dotazy a obhájit svůj výběr cvičení
Osnova
 • Úvod do problematiky úpolů a gymnastiky (systematika, využití ve ve sportovní přípravě)
 • Základní úpolová technika a základní gymnastika
 • pádová technika
 • Základní úpoly
 • Příklady aplikace úpolů a gymnastikydo sportovní přípravy
 • Příklady kompenzace zátěže jednotlivých úpolových a gymnastických sportů
 • Rozcvičení (různé formy zahřátí organismu, zásady správného rozcvičení) • Kloubně mobilizační cvičení • Strečink
Literatura
  doporučená literatura
 • Aplikované úpoly - online, http://is.muni.cz/elportal/?id=919711
 • SKOPOVÁ, Marie a Miroslav ZÍTKO. Základní gymnastika. 3., upr. vyd. Praha: Karolinum, 2013. 199 s. ISBN 9788024621944. info
 • REGULI, Zdenko, Miroslav ĎURECH a Michal VÍT. Teorie a didaktika úpolů ve školní tělesné výchově. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2007. 87 stran. ISBN 9788021043183. info
 • REGULI, Zdenko. Úpolové sporty (distanční studijní text). Brno: Masarykova univerzita, 2005. 133 s. ISBN 80-210-3700-8. info
 • HÁJKOVÁ, Jana a Dobromila VEJRAŽKOVÁ. Základní gymnastika. 2. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2005. 81 s. ISBN 8024604256. info
Výukové metody
teoretická příprava, cvičení
Úkoly pro samostudium: studium doporučené literatury, procvičování naučených dovedností z výuky
Kontrola úkolů bude zahrnuta v závěrečném zkoušení, vypracování seminární práce
Metody hodnocení
písemný test, semestrální práce
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/podzim2019/bp1802