bp1817 Patofyziologie tělesné zátěže

Fakulta sportovních studií
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
MUDr. Jan Máchal, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Robert Vysoký, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Robert Vysoký, Ph.D.
Katedra podpory zdraví - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra podpory zdraví - Fakulta sportovních studií
Rozvrh
Út 13:00–14:40 A15/207
Předpoklady
( bp1925 Fyziologie tělesné zátěže || bp1805 Fyziologie tělesné zátěže ) && bp1891 Základy diagnostiky a terapie poruch pohybového aparátu II && bp1188 Odborná praxe III && bp1186 Klinická kineziologie II && ( bp1187 Neurologie II || bp1170 Neurologie II ) && bp1184 Fyzioterapie III
Anatomie, fyziologie, fyziologie zátěže
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět poskytuje základní poznatky o vlivu sedavého životního stylu na vznik a výskyt nejzávažnějších chronických neinfekčních onemocnění (aterosklerotická onemocnění, hypertenze, diabetes mellitus 2. typu, obezita, některá nádorová onemocnění, osteoporóza, atd.), která v celosvětovém měřítku jsou z hlediska mortality a morbidity dominantní a mají obrovské sociální a ekonomické konsekvence. Optimalizace pohybového režimu je jediným primárním a sekundárním preventivním prostředkem, pomocí kterého lze významně redukovat prevalenci těchto onemocnění. Studenti dostanou základní informace o interakci mezi dědičností a životním stylem, o adaptaci jednotlivých systémů na pravidelnou pohybovou aktivitu, o některých projevech nedostatečné pohybové aktivity a desadaptaci a o principech preskripce efektivních intervenčních programů týkajících se zejména pohybové aktivity a výživy. V této souvislosti jsou zmíněny i nejčastější patologické stavy související s pohybovou aktivitou a sportem.
Osnova
 • 1. Interakce mezi dědičností a životním stylem 2. Některé projevy adaptace jednotlivých systémů na pravidelné cvičení nebo různé druhy tréninku. 3. Některé systémové projevy nedostatečné pohybové aktivity. 4 Funkční změny spojené s desadapatací při vynuceném přerušení cvičení nebo tréninku. 5. Přehled biologického působení pravidelné pohybové aktivity. 6. Základní principy preskripce programu pohybové aktivity nebo sportovního tréninku – okrajové části; vytrvalostní cvičení nebo trénink; intenzita, trvání, frekvence a objem cvičení nebo tréninku. 7. Dlouhodobá adherence k programu pohybové aktivity. 8. Nejčastější cyklické vytrvalostní pohybové aktivity a jejich využití. 9. Odporová (rezistentní, posilovací) cvičení. 10. Acyklické sportovní aktivity. 11. Cvičení pro zlepšení rovnováhy. 12. Posouzení účinků pohybové aktivity pomocí zdravotních bodů. 13. Pohybová aktivita a sport jako prostředky prevence a terapie - pohybový systém; obezita a diabetes mellitus; ateroskleróza, kardiovaskulární onemocnění a jejich komplikace; hypertenzní choroba; chronická respirační onemocnění; některá nádorová onemocnění; osteoporóza a vertebrogenní algický syndrom; cévní mozková příhoda.
Literatura
  doporučená literatura
 • • Stejskal, P., & Hejnová, J. (1993). Preskripce intenzity zatížení v programu tělesné aktivity. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca, 2(1), 93-98.
 • • Stejskal, P. (1993). Preskripce trvání tréninku, jeho energetického výdeje a týdenní frekvence v rámci aerobní části programu tělesné aktivity. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca, 2(3), 93-98.
 • • Stejskal, P., & Hejnová, J. (1993). Praktické problémy preskripce intenzity zatížení v rámci programu tělesné aktivity. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca, 2(2), 76-81.
 • MÁČEK, Miloš a Jiří RADVANSKÝ. Fyziologie a klinické aspekty pohybové aktivity. První vydání. Praha: Galén, 2011. xvi, 245. ISBN 9788072626953. info
 • HEYWARD, Vivian H. Advanced fitness assessment and exercise prescription. 6th ed. Champaign, Ill.: Human Kinetics, 2010. xiii, 465. ISBN 9780736086592. info
 • Exercise in rehabilitation medicine. Edited by Walter R. Frontera - David M. Slovik - David Michael Dawson. 2nd ed. Champaign: Human Kinetics, 2006. ix, 454. ISBN 073605541X. info
 • Proč a jak se zdravě hýbat. Edited by Pavel Stejskal. 1. vyd. [S.l.]: PRESSTEMPUS, 2004. 105 s. ISBN 8090335020. info
 • DURSTINE, J. Larry a Geoffrey E. MOORE. ACSM's exercise management for persons with chronic diseases and disabilities. 2nd ed. Champaign: Human Kinetics, 2003. ix, 374. ISBN 0736038728. info
 • ÅSTRAND, Per-Olof. Textbook of work physiology : physiological bases of exercise. 4th ed. Champaign: Human Kinetics, 2003. v, 649. ISBN 0736001409. info
 • PLACHETA, Zdeněk, Jarmila SIEGELOVÁ a Miloš ŠTEJFA. Zátěžová diagnostika v ambulantní a klinické praxi. Vyd. 1. Praha: Grada, 1999. 276 s. ISBN 8071692719. info
Výukové metody
Přednášky
Metody hodnocení
Ústní zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/podzim2019/bp1817