bp1843 Fyzioterapie I

Fakulta sportovních studií
jaro 2019
Rozsah
0/4/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Kateřina Chlupová (cvičící)
Bc. Dagmar Křížová (cvičící)
Mgr. Vojtěch Šenkýř, DiS. (cvičící)
Mgr. Robert Vysoký, Ph.D. (cvičící)
Bc. Eva Dolejší (pomocník)
Garance
Mgr. Robert Vysoký, Ph.D.
Katedra podpory zdraví - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra podpory zdraví - Fakulta sportovních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
bp1843/01: Po 7:00–10:20 pracovna 1031, K. Chlupová
bp1843/02: Po 7:00–10:20 pracovna 1031, D. Křížová
bp1843/03: Pá 7:00–10:20 pracovna 1031, K. Chlupová, V. Šenkýř
Předpoklady
bp1837 Úvod do fyzioterapie I && bp1138 Vyšetřovací metody I && bp1863 Fyzikální terapie I && bp1895 Aplikovaná fyzikální terapie I && bp1803 Základy kinezioterapie I
Vyšetřovací metody I - bp1138
Úvod do fyzioterapie - propedeutika I - bp1137
První pomoc pro fyzioterapeuty - bp1102
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Stručná charakteristika a cíle klinické výuky:
Seznámení se se základy klinické práce fyzioterapeuta v obecných rovinách, základy komunikace fyzioterapeuta s pacientem.
Základní funkčně-pohybové vyšetření pacienta, odebrání anamnézy, zhodnocení mobility na lůžku, mimo lůžko v rámci ADL, reedukace lokomoce s využitím pomůcek.
Osvojení si základních metodik terapie: pasivní cvičení, polohování, kondiční cvičení, základní respirační fyzioterapie, facilitační metodiky.
Osnova
 • •Anamnéza
 • •Komplexní vyšetření funkčně-pohybového stavu pacienta na lůžku
 • •Komplexní funkčně-pohybové vyšetření pacienta v rámci ADL
 • •Pasivní cvičení
 • •Polohování
 • •Kondiční cvičení
 • •Základy respirační fyzioterapie
 • •Základní facilitační techniky
 • •Vertikalizace do sedu a stoje
 • •Zhodnocení posturálně-lokomočních funkcí ve vertikále
 • •Reedukace chůze, využití pomůcek při patologiích v lokomočních funkcích
Literatura
 • HALADOVÁ, Eva a Ludmila NECHVÁTALOVÁ. Vyšetřovací metody hybného systému. 3., nezměněné vyd. Brno: NCONZO, 2010. 135 s. ISBN 9788070135167. info
 • HALADOVÁ, Eva. Léčebná tělesná výchova : cvičení. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, 1997. 134 s. ISBN 8070132361. info
Výukové metody
Pravidelné praktické stáže v průběhu semestru na lůžkové části Rehabilitačního oddělení FN Brno a na lůžkové části Neurologické kliniky FN Brno a LF MU (4hod/týdně).
Metody hodnocení
Předmět ukončen zápočtem - podmínkou získání zápočtu je účast ve výuce s maximálně 1 povolenou absencí, prokázání praktických znalostí formou závěrečné praktické zkoušky a doložení písemně zpracovaných kazuistik pacientů z každé praxe.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020.