bp1882 Ergoterapie

Fakulta sportovních studií
jaro 2019
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Michaela Stančíková, DiS. (přednášející)
Mgr. Robert Vysoký, Ph.D. (přednášející)
Bc. Eva Dolejší (pomocník)
Garance
Mgr. Robert Vysoký, Ph.D.
Katedra podpory zdraví - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra podpory zdraví - Fakulta sportovních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
bp1882/01: Po 18. 2. 16:00–17:30 224, Po 4. 3. 16:00–17:30 224, Po 18. 3. 16:00–17:30 224, Po 1. 4. 16:00–17:30 224, Po 15. 4. 16:00–17:30 224, Po 29. 4. 16:00–17:30 224, M. Stančíková
Předpoklady
bp1865 Fyzikální terapie III && bp1297 Aplikovaná fyzikální terapie III && bp1875 Odborná praxe II && bp1879 Základy diagnostiky a terapie poruch pohybového aparátu I && bp1873 Klinická kineziologie I && bp1878 Traumatologie && bp1174 Neurologie I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Porozumět základním oblastem a pojmům v ergoterapii: historie ergoterapie modely praxe specifická a nespecifická ergoterapie ADL ergoterapeutické testy kompenzační pomůcky použití získaných vědomostí k aplikaci ergoterapie u pacientů s různými typy diagnóz
Osnova
 • Ergoterapie jako součást rehabilitace, krátkodobý a dlouhodobý ergoterapeutický plán. Základy sociální a pracovní rehabilitace, komunikace s pacientem. Materiálně technické podmínky ergoterapie Kvalita života a ADL, osobní asistence, kompenzační pomůcky, architektonické bariéry. Hodnocení a testování v ERG, ergodiagnostika. Ergoterapie v klinických oborech. Ergoterapie v ergoterapeutických dílnách. Ergoterapie v rámci speciálně pedagogických disciplín. Využití prvků ostatních terapií v ergoterapie.
Literatura
  povinná literatura
 • KRIVOŠÍKOVÁ, M. Úvod do ergoterapie. Praha: Grada a.s. 2011. ISBN 978-80-247-2699-1
  doporučená literatura
 • JELÍNKOVÁ, J.; KRIVOŠÍKOVÁ, M.; ŠAJTAROVÁ, L. Ergoterapie. Praha: Portál, s.r.o. 2009. ISBN 978-80-7367-583-7.
 • KLUSOŇOVÁ, E. Ergoterapie v praxi. Brno: NCONZO. 2011
 • . CROUCH, R.; ALERS, V. Occupational therapy in psychiatry and mental health. London: Whurr Publisher Ltd, 2005. ISBN 13 978 186156 420 7
 • VOTAVA, J. Ergoterapie a technické pomůcky v rehabilitaci. Liberec: Technická univerzita v Liberci. 2009. ISBN 970-80-7372-449-8.
 • VODÁKOVÁ, J.; DYTRTOVÁ, R.; CETTLOVÁ, M.; BERÁNEK, V. Speciální pracovní výchova a ergoterapie. Praha: UK. 2003. ISBN 80-7290-113-3
 • LAW, M. C. Canadian occupational performance measure. Kanadské hodnocení výkonu zaměstnávání. Praha: ČAE. 2008. ISBN 978-80-254-2744-6.
Výukové metody
teoretická příprava - přednášky diskuze o jednotlivých tématech prezentace, videa
Metody hodnocení
Závěrečné hodnocení bude formou písemné zkoušky, od studentů je požadována pravidelná docházka
Informace učitele
http://www.fsps.muni.cz/impact/ergoterapie/
Přístupové jméno: visitor
Heslo: p1l0t (pé jedna el nula té)
Studijní materiál je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. Autorským zákonem, ve znění pozdějších předpisů, považován za autorské dílo, ke kterému vykonává majetková práva autorská Masarykova univerzita. Upozorňujeme uživatele, že jakékoliv šíření, převzetí či další zpřístupnění jeho obsahu je bez souhlasu MU zakázáno.
Vážení studenti, tento předmět je inovován v rámci projektu OP VK Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT, reg. číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0221), řešeném na Masarykově univerzitě, Fakultě sportovních studií v období leden 2012 – prosinec 2014.
Inovace předmětu spočívá v inovaci jeho sylabu a ve vytvoření e-learningové podpory výuky s využitím aktuální odborné literatury. Modernizace výuky bude spočívat rovněž ve využití nově nakoupených pomůcek a přístrojů.
Žádáme vás o poskytnutí zpětné vazby, jak k samotné inovované výuce (formou studijní ankety), tak i k předloženým studijním materiálům (kontaktní osoba Mgr. Aneta Fedrová – fedrova.aneta@gmail.com), aby mohlo dojít k jejich případné úpravě a doplnění. Budeme rádi za každou zpětnou vazbu a návrh úprav či doplnění.

V čem spočívá inovace: Snažíme se dosáhnout propojení teoretických znalostí a povědomí o aktuální problematice ve velmi mladém oboru ergoterapie pomocí rozsáhlé obrazové dokumentace v kombinaci s praktickými dovednostmi. Ty studenti získávají na pracovištích jimi zvolenými v čase, který by jinak trávili prezenčním studiem a do praxe by se tak zapojovali jen okrajově.
Výukový materiál (forma, název, rozsah): E-learningový kurz Ergoterapie zahrnující textové podklady a obrazový materiál v rozsahu 215 fotek (61 fotek) a 25 videí (zatím nejsou ) o celkové délce 38 minut.
Kategorie e-learningu: 3

Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020.