bp2003 Dějiny sportu

Fakulta sportovních studií
podzim 2018
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Milena Strachová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Milena Strachová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Milena Strachová, Ph.D.
Katedra společenských věd a managementu sportu - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra společenských věd a managementu sportu - Fakulta sportovních studií
Předpoklady
(! bp001 Společenské vědy I ) && ! NOW ( bp001 Společenské vědy I )
Nejsou definovány.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s historií a vývojem světového i národního sportu, tělovýchovy a turistiky.
Výstupy z učení
Na konci předmětu bude student schopen:
- reprodukovat poznatky z vývoje dějin sportu
- vysvětlit souvislosti dějinného vývoje
- aplikovat poznatky z dějin pro současnou praxi
- charakterizovat jednotlivá období
- shrnout všeobecné poznatky
- zdůvodnit kontinuitu dějinného vývoje
Osnova
 • Mýtické myšlení
 • Klasické řecké myšlení
 • Helénismus
 • Středověké myšlení
 • Renesance
 • Novověk (17.–1. 1/2 18. st.)
 • Osvícenství
 • Moderní myšlení (19. st.–60. léta 20. st.)
 • Postmoderní myšlení
Literatura
  povinná literatura
 • GREXA, Ján a Milena STRACHOVÁ. Dějiny sportu : přehled světových a českých dějin tělesné výchovy a sportu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 235 s. ISBN 9788021054585. info
  doporučená literatura
 • KÖSSL, Jiří, Jan ŠTUMBAUER a Marek WAIC. Vybrané kapitoly z dějin tělesné kultury. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2004. 159 s. ISBN 8024608022. info
  neurčeno
 • GREXA, Ján. Přehled světových dějin sportu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 69 s. ISBN 9788021045057. info
 • SOMMER, Jiří. Malé dějiny sportu :aneb o sportech našich předků... Vyd. 1. Praha: Fontána, 2003. 273 s. ISBN 80-7336-116-7. info
 • FONTANA, Josep. Evropa před zrcadlem. Translated by Jiří Kasl. Praha: Lidové noviny, 2001. 199 s. ISBN 80-7106-395-9. info
 • BLECHA, Ivan. Filosofický slovník. 1. vyd. Olomouc: FIN, 1995. 479 s. ISBN 80-7182-014-8. info
 • GAARDER, Jostein. Sofiin svět :román o dějinách filosofie. Translated by Jarka Vrbová. 1. vyd. Košice: Knižná dielňa Timotej, 1995. 512 s. ISBN 80-967294-5-4. info
 • BLECHA, Ivan. Filosofie : (základní problémy). 1. vyd. Olomouc: FIN, 1994. 303 s. ISBN 8085572885. info
Výukové metody
Výuka je vedena formou přednášek a seminářů. V semináři student vypracuje prezentaci na zadané téma, očekává se diskuse nad danou problematikou.
Metody hodnocení
Připuštění ke zkoušce je podmíněno kvalitní prezentací, diskusí; zkouška formou písemného testu, případně ústní; z testu je nutno získat alespoň 26 bodů (max. 60).
Informace učitele
http://www.fsps.muni.cz/impact/dejiny-sportu/
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/podzim2018/bp2003

Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 8. 2018 03:16, 33. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému