bp2003 Dějiny sportu

Fakulta sportovních studií
jaro 2018
Rozsah
1/1. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Milena Strachová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Jiří Kouřil, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Milena Strachová, Ph.D.
Katedra společenských věd a managementu sportu - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra společenských věd a managementu sportu - Fakulta sportovních studií
Rozvrh
Út 7:10–7:55 A11/206
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
bp2003/01: Út 15:30–16:15 A15/207, M. Strachová
Předpoklady
(! bp001 Společenské vědy I ) && ! NOW ( bp001 Společenské vědy I )
Předmět je určen pro studenty 1. ročníku bakalářského studia ve studijních oborech programu Tělesná výchova a sport.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci předmětu bude student schopen: *reprodukovat poznatky z vývoje dějin sportu *vysvětlit souvislosti dějinného vývoje *aplikovat poznatky z dějin pro současnou praxi *charakterizovat jednotlivá období *shrnout všeobecné poznatky *zdůvodnit kontinuitu dějinného vývoje
Osnova
 • • Mýtické myšlení • Klasické řecké myšlení • Helénismus • Středověké myšlení • Renesance • Novověk (17. – 1. 1/2 18. st.) • Osvícenství • Moderní myšlení (19. st. – 60. léta 20.st.) • Postmoderní myšlení
Literatura
  povinná literatura
 • GREXA, Ján a Milena STRACHOVÁ. Dějiny sportu : přehled světových a českých dějin tělesné výchovy a sportu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 235 s. ISBN 9788021054585. info
  doporučená literatura
 • KÖSSL, Jiří, Jan ŠTUMBAUER a Marek WAIC. Vybrané kapitoly z dějin tělesné kultury. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2004. 159 s. ISBN 8024608022. info
  neurčeno
 • GREXA, Ján. Přehled světových dějin sportu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 69 s. ISBN 9788021045057. info
 • SOMMER, Jiří. Malé dějiny sportu :aneb o sportech našich předků... Vyd. 1. Praha: Fontána, 2003. 273 s. ISBN 80-7336-116-7. info
 • FONTANA, Josep. Evropa před zrcadlem. Translated by Jiří Kasl. Praha: Lidové noviny, 2001. 199 s. ISBN 80-7106-395-9. info
 • BLECHA, Ivan. Filosofický slovník. 1. vyd. Olomouc: FIN, 1995. 479 s. ISBN 80-7182-014-8. info
 • GAARDER, Jostein. Sofiin svět :román o dějinách filosofie. Translated by Jarka Vrbová. 1. vyd. Košice: Knižná dielňa Timotej, 1995. 512 s. ISBN 80-967294-5-4. info
 • BLECHA, Ivan. Filosofie : (základní problémy). 1. vyd. Olomouc: FIN, 1994. 303 s. ISBN 8085572885. info
Výukové metody
Teoretická příprava formou seminářů, vyhledávání a zpracování historických pramenů a samostudium, studenti pro odevzdání seminární práce použijí odevzdavárnu.
Metody hodnocení
Zápočet je studentovi udělen na základě aktivní účasti na semináři, vypracováni prezentace na zadané téma. Po udělení zápočtu student absolvuje zkoušku formou písemného testu nebo ústní zkoušky.
Informace učitele
http://www.fsps.muni.cz/impact/dejiny-sportu/
Přístupové jméno: visitor
Heslo: p1l0t (pé jedna el nula té)
Studijní materiál je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. Autorským zákonem, ve znění pozdějších předpisů, považován za autorské dílo, ke kterému vykonává majetková práva autorská Masarykova univerzita. Upozorňujeme uživatele, že jakékoliv šíření, převzetí či další zpřístupnění jeho obsahu je bez souhlasu MU zakázáno.
Vážení studenti, tento předmět je inovován v rámci projektu OP VK Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT, reg. číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0221), řešeném na Masarykově univerzitě, Fakultě sportovních studií v období leden 2012 – prosinec 2014.
Inovace předmětu spočívá v inovaci jeho sylabu a ve vytvoření e-learningové podpory výuky s využitím aktuální odborné literatury. Modernizace výuky bude spočívat rovněž ve využití nově nakoupených pomůcek a přístrojů.
Žádáme vás o poskytnutí zpětné vazby, jak k samotné inovované výuce (formou studijní ankety), tak i k předloženým studijním materiálům (kontaktní osoba Mgr. Aneta Fedrová – fedrova.aneta@gmail.com), aby mohlo dojít k jejich případné úpravě a doplnění. Budeme rádi za každou zpětnou vazbu a návrh úprav či doplnění.

V čem spočívá inovace: Inovačním prvkem by mělo být zajištění testování studentů FSpS kombinovaného studia a umožnění složení zkoušky formou testu vzdáleným způsobem přes internet.

Inovačním prvkem je: • možnost testování studentů formou testu vzdáleným způsobem přes internet K plnohodnotnému inovování předmětu je nutné: • vytvořit baterii otázek, otázky budou sestaveny v dostatečné variabilitě, vyhodnocení bude na základě získaných bodů.

Výukový materiál (forma, název, rozsah): Elektronická podpora výuky formou e-testování

Kategorie e-learningu: 2

Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/jaro2018/bp2003

Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 3. 2018 17:33, 11. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému