bp2007 Základní gymnastika

Fakulta sportovních studií
podzim 2017
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Petr Hedbávný, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Sklenaříková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petra Sucháčková (cvičící)
Mgr. Lenka Svobodová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D. (cvičící)
Alena Marečková (pomocník)
Garance
Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D.
Katedra gymnastiky a úpolů - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra gymnastiky a úpolů - Fakulta sportovních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
bp2007/01: Út 8:50–9:35 118 - pohybová tělocvična, P. Vaculíková
bp2007/02: St 11:20–12:05 118 - pohybová tělocvična, P. Vaculíková
bp2007/03: Čt 9:40–10:25 119 - univerzální tělocvična, P. Sucháčková
bp2007/04: Po 10:30–11:15 119 - univerzální tělocvična, P. Vaculíková
bp2007/05: Čt 13:00–13:45 119 - univerzální tělocvična, P. Vaculíková
bp2007/06: St 9:40–10:25 119 - univerzální tělocvična, P. Vaculíková
bp2007/07: St 12:10–12:55 118 - pohybová tělocvična, P. Vaculíková
bp2007/08: Po 7:10–7:55 118 - pohybová tělocvična, P. Sucháčková
bp2007/09: Po 8:50–9:35 119 - univerzální tělocvična, P. Vaculíková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je:
- seznámení studenta s metodickými a didaktickými postupy při rozcvičení
- seznámení studenta s možnostmi začlenění osob s různým druhem zdravotního omezení do cvičební/tréninkové jednotky (osoby na vozíčku, osoby se zrakovým postižením, ADHD, .....)
- aplikace kloubně mobilizačních cvičení
- propojení teoretických i praktických poznatků z oblasti strečinku a posilování a jejich využití v jednotlivých částech tréninkové/ cvičební jednotky.
Cvičení budou prováděna s vahou vlastního těla nebo s využitím náčiní (krátké tyče, švihadla, míče)
Po ukončení předmětu budou studenti schopni:
- vytvořit zásobník cviků posilovacích a protahovacích
- znát správné provedení jednotlivých cviků
- sestavit rozcvičení
- aplikovat do praxe správnou terminologii tělesných cvičení
Osnova
 • Rozcvičení (různé formy zahřátí organismu, zásady správného rozcvičení)
 • Kloubně mobilizační cvičení
 • Strečink - dynamický, statický, PIP, aktivní, pasivní
 • Posilování - charakteristika HSS a jeho zapojení do činnosti
 • - posilování břišních svalů
 • - posilování zádových svalů
 • - posilování svalů trupu a svalů paží
 • - posilování hýžďových svalů
 • - posilování svalů dolních končetin
 • - komplexní cviky
 • U všech cvičení bude vysvětlena funkce jednotlivých svalů a svalových skupin, správné provedení jednotlivých cvičení, objasněna problematika dýchání.
Literatura
  povinná literatura
 • SKOPOVÁ, Marie a Miroslav ZÍTKO. Základní gymnastika. 3., upr. vyd. Praha: Karolinum, 2013. 199 s. ISBN 9788024621944. info
 • APPELT, Karel. Názvosloví pro cvičitele [Appelt, 1990]. 1. vyd. Praha: Olympia, 1990. 244 s. info
  doporučená literatura
 • POWERS, Scott K. a Edward T. HOWLEY. Exercise physiology : theory and applications to fitness and performance. 6th ed. Boston: McGraw-Hill, 2007. 1 v. ISBN 9780073028637. info
 • HEYWARD, Vivian H. Advanced fitness assessment and exercise prescription. 5th ed. Champaign, IL: Human Kinetics, 2006. xiii, 425. ISBN 0736057323. info
 • ČECHOVSKÁ, Irena, Viléma NOVOTNÁ a Hana MILEROVÁ. Aqua-fitness : plavání, aqua-gymnastika, aqua-aerobik. 1. vyd. Praha: Grada, 2003. 129 s. ISBN 8024704625. info
 • SHARKEY, Brian J. Fitness and health. 5th ed. Champaign: Human Kinetics, 2002. x, 436 s. ISBN 0-7360-3971-6. info
  neurčeno
 • Richtig Trainieren im Fitness-Studio (Orig.) : Posilování ve fitness. info
 • HÁJKOVÁ, Jana a Dobromila VEJRAŽKOVÁ. Základní gymnastika. 2. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2005. 81 s. ISBN 8024604256. info
 • STRAKOŠ, Jakub, Vladimír VALOUCH a David HOLZER. Expander fitness. [Praha]: Victory entertainment, 2001. 1 vidoekaz. info
Výukové metody
Forma praktických ukázek cvičení doplněných o teoretické poznatky.
Didaktické výstupy studentů a jejich podrobný rozbor.
Metody hodnocení
- písmená a grafická příprava dynamického rozcvičení (12 - 15 cviků) vypracovaná dle pokynů prezentovaných ve výuce
- metodický výstup: dynamické rozcvičení
- praktické požadavky (cviky budou uznány jen při provedení bez třesu svalů):
shyby - muži 10, ženy výdrž ve shybu 30 sec
vznosy - muži 5, ženy 3
vzpor vzadu ležmo - přednožit pravou/levou - výdrž cca 10 sec
stoj spojný - hluboký ohnutý předklon, prsty na podložku
sed roznožný - vzpažit - výdrž cca 10 sec
- aktivní účast v hodinách (max. 2 absence)
Po úspešném splnění všech výše zmíněných dílčích požadavků!!!!!
- závěrečný písemný test zahrnující znalosti z oblasti posilování, strečinku a terminologie tělesných cvičení.
V případě opakovaného zápisu předmětu je student povinen předmět opakován v plném rozsahu dle sylabu předmětu pro daný semestr.
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.fsps.muni.cz/frvs/2012/zakladni-gymnastika/
Učební materiály Odborné terminologie - http://is.muni.cz/elportal/?id=93637
Při opakovaném zápisu předmětu je student povinen absolvovat předmět v plném rozsahu se všemi zápočtovými požadavky vypsanými pro dané období.
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/podzim2017/bp2007

Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 3. 2018 06:48, 12. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému