bp2012 Lyžování A

Fakulta sportovních studií
podzim 2017
Rozsah
kurz 9D. 4 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. PaedDr. Jan Ondráček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Eduard Hrazdíra, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Sylva Hřebíčková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jan Jurečka (cvičící)
Garance
doc. PaedDr. Jan Ondráček, Ph.D.
Oddělení sportů v přírodě - Katedra atletiky, plavání a sportů v přírodě - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Oddělení sportů v přírodě - Katedra atletiky, plavání a sportů v přírodě - Fakulta sportovních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Student bude schopen demonstrovat základní lyžařské techniky běžeckého a sjezdového lyžování
Výstupy z učení
Předmět je zaměřen na výuku sjezdového lyžování. Po úspěšném absolvování předmětu by student měl:
- prokázat znalosti techniky sjíždění a zatáčení, historie lyžování,
- rozlišit vhodnou a nevhodnou lyžařskou výzbroj
- demonstrovat 4 prvky z techniky sjezdového lyžování.

Výuka jednoho prvku sjíždění a zatáčení (carvingový oblouk) bude probíhat na krátkých lyžích.
Předmět se skládá z částí
bp2012b Běžecké lyžování; bp2012s Sjezdové lyžování.
Osnova
 • Praktický výcvik sjezdového lyžování:
 • - Všeobecná lyžařská průprava
 • Praktický výcvik:
 • - oblouk v pluhu,
 • - oblouk z přívratu vyšší lyží,
 • - základní paralelní oblouk,
 • - carvingový oblouk – oblouk ke svahu
 • - oblouk ke svahu
 • - napojený oblouk přes spádnici
 • - napojované oblouky
 • - zdokonalovací cvičení.
 • Teoretické přednášky:
 • - základní pojmy,
 • - historie lyžování,
 • - techniky sjíždění a zatáčení,
 • - bezpečnost na horách, lyžařská výzbroj.
Literatura
 • REICHERT, Jiří, Dalibor MUSIL a Matěj NAJMAN. Lyžování : od začátků k dokonalosti. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 188 s. ISBN 9788024717241. info
 • ČÁSTKA, Kryštof, Ilona KOLOVSKÁ a Jaromír VOTÍK. Jak dokonale zvládnout carving. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. 112 s. ISBN 8024713586. info
 • ŠTUMBAUER, Jan a Radek VOBR. Moderní lyžování. České Budějovice: KOPP, 2005. 125 s. ISBN 8072322664. info
 • GNAD, Tomáš. Kapitoly z lyžování. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2002. 240 s. ISBN 8024602415. info
 • PŘÍBRAMSKÝ, Miloš. Lyžování : základní lyžařská průprava, alpské lyžování, carving. První vydání. Praha: Grada Publishing, 1999. 120 stran. ISBN 8071697869. info
 • PŘÍBRAMSKÝ, Miloš. Česká škola lyžování : sjíždění a zatáčení na lyžích. Praha: Svaz lyžařů České republiky, 1996. 72 s. : il. info
 • DRLÍK, Karel a Karel STROBL. Lyžujeme : Sturktura výuky sjíždění. 1. vyd. Olomouc: Alfa OC, 1992. 70 s. info
 • KOVAŘÍK, Vladimír. Teorie a didaktika lyžování. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1991. 215 s. ISBN 80-210-0312-X. info
Výukové metody
Teoretické přednášky, praktická cvičení
Metody hodnocení
Praktická zkouška se skládá ze 4 prvků:
- oblouk v pluhu
- oblouk z přívratu vyšší lyží
- základní paralelní oblouk
- carvingový oblouk
Informace učitele
http://www.fsps.muni.cz/impact/lyzovani-a/
Přístupové jméno: visitor
Heslo: p1l0t (pé jedna el nula té)
Studijní materiál je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. Autorským zákonem, ve znění pozdějších předpisů, považován za autorské dílo, ke kterému vykonává majetková práva autorská Masarykova univerzita. Upozorňujeme uživatele, že jakékoliv šíření, převzetí či další zpřístupnění jeho obsahu je bez souhlasu MU zakázáno.
Vážení studenti, tento předmět je inovován v rámci projektu OP VK Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT, reg. číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0221), řešeném na Masarykově univerzitě, Fakultě sportovních studií v období leden 2012 – prosinec 2014.
Inovace předmětu spočívá v inovaci jeho sylabu a ve vytvoření e-learningové podpory výuky s využitím aktuální odborné literatury. Modernizace výuky bude spočívat rovněž ve využití nově nakoupených pomůcek a přístrojů.
Žádáme vás o poskytnutí zpětné vazby, jak k samotné inovované výuce (formou studijní ankety), tak i k předloženým studijním materiálům (kontaktní osoba Mgr. Aneta Fedrová – fedrova.aneta@gmail.com), aby mohlo dojít k jejich případné úpravě a doplnění. Budeme rádi za každou zpětnou vazbu a návrh úprav či doplnění.
Inovace spočívá v integraci nového obsahu výuky do stávajícího programu hodin. Do učebních plánů (sylabu) ve vyučovacím předmětu „Lyžování A“ chceme včlenit výuku na krátkých lyžích v rozsahu 10 hodin (8 hod. praxe, 2 hod. teorie).
Vysvětlení: sjezdové lyžování prošlo za posledních 13 let bouřlivým vývojem. Tyto změny se týkají především lyžařské výzbroje (lyží) a techniky jízdy. Během uplynulých 13 let se radikálně změnily lyže – oproti „klasickým“ (před rokem 1996) mají lyže zcela jiný tvar: jsou více vykrojené a výrazně kratší. Z těchto změn ve výzbroji pramení nová technika jízdy. V podstatě vznikl nový oblouk (carvingový) – lyže jsou vedeny po hranách se snahou o minimální podíl smyku ve fázi vedení oblouku.
Studenti FSpS jsou často limitovaní svojí výzbrojí, proto ve velké míře obtížně zvládají novou techniku jízdy. Jádro inovace předmětu spočívá v zařazení výuky na krátkých lyžích. Tyto lyže výrazně napomáhají k osvojení nových dovedností potřebných ke zvládnutí carvingového oblouku.

Inovace bude vyžadovat:
- Změnit obsah výuky v sylabech předmětu (viz příloha)
- Zakoupit materiální vybavení nutné k inovování předmětu
- Vytvoření výukové opory formou www prezentace

Výukový materiál (forma, název, rozsah):
- E-learningový kurz - www prezentace


Kategorie e-learningu: 3
Další komentáře
Běžecké lyžování - bp1012b, Sjezdové lyžování - bp1012s.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/podzim2017/bp2012

Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 3. 2018 07:14, 12. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému