bp2012s alpine skiing

Faculty of Sports Studies
Autumn 2014
Extent and Intensity
0/0. 0 credit(s). Recommended Type of Completion: graded credit. Other types of completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. PaedDr. Jan Ondráček, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Martin Vilím, Ph.D. (lecturer)
PhDr. Jan Cacek, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Petr Hedbávný, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Dita Hlavoňová, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Eduard Hrazdíra, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Miriam Kalichová, Ph.D. (seminar tutor)
doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Martin Vilím, Ph.D.
Department of Athletics, Swimming and Outdoor Sports - Faculty of Sports Studies
Supplier department: Department of Athletics, Swimming and Outdoor Sports - Faculty of Sports Studies
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
there are 9 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The course focuses on teaching downhill skiing. After successful completion of this course the student should: demonstrate knowledge of techniques of downhill skiing, skiing history; choose a suitable ski equipment; demonstrate the 4 elements of downhill skiing. Teaching of carving turn will be on short skis (140 cm).
Syllabus
 • Practical training for downhill skiing: snowplow turn
 • stem christie
 • parallel turn
 • carving turn. Theoretical lectures: basic concepts
 • history of skiing
 • downhill skiing technique
 • safety in the mountains
 • ski equipment.
Literature
 • VILÍM, Martin. Kapitoly ze sjezdového lyžování (Chapters from alpine skiing). první. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 89 pp. sport. ISBN 978-80-210-4939-0. info
 • REICHERT, Jiří, Dalibor MUSIL and Matěj NAJMAN. Lyžování : od začátků k dokonalosti. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 188 s. ISBN 9788024717241. info
 • ČÁSTKA, Kryštof, Ilona KOLOVSKÁ and Jaromír VOTÍK. Jak dokonale zvládnout carving. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. 112 s. ISBN 8024713586. info
 • ŠTUMBAUER, Jan and Radek VOBR. Moderní lyžování. České Budějovice: KOPP, 2005. 125 s. ISBN 8072322664. info
 • GNAD, Tomáš. Kapitoly z lyžování. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2002. 240 s. ISBN 8024602415. info
 • PŘÍBRAMSKÝ, Miloš. Lyžování : základní lyžařská průprava, alpské lyžování, carving. První vydání. Praha: Grada Publishing, 1999. 120 stran. ISBN 8071697869. info
 • PŘÍBRAMSKÝ, Miloš. Česká škola lyžování : sjíždění a zatáčení na lyžích. Praha: Svaz lyžařů České republiky, 1996. 72 s. : il. info
 • DRLÍK, Karel and Karel STROBL. Lyžujeme : Sturktura výuky sjíždění. 1. vyd. Olomouc: Alfa OC, 1992. 70 s. info
 • KOVAŘÍK, Vladimír. Teorie a didaktika lyžování. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1991. 215 s. ISBN 80-210-0312-X. info
Teaching methods
Practical exercises in the ski resort.
Assessment methods
The practical test consists of 4 elements: Snowplow turn, stem christie, parallel turn, carving turn. Each element is classified by the grade A - E. The final evaluation is the average value achieved marks.
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Information on the extent and intensity of the course: kurz 9D.
The course is also listed under the following terms Autumn 2012, autumn 2013, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2014, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/fsps/autumn2014/bp2012s