bp2053 Antropomotorika

Fakulta sportovních studií
jaro 2018
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Radek Musil (přednášející)
doc. PhDr. Josef Pavlík, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Dušan Hupka (cvičící)
Mgr. Kateřina Kolářová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ondřej Kovář (cvičící)
Mgr. Josef Maleček (cvičící)
Mgr. Martin Vaváček, PhD. (cvičící)
Mgr. Tomáš Vespalec, Ph.D. (cvičící)
Ing. Tomáš Vodička, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Štěpán Vrubl (cvičící)
Mgr. Radka Nevařilová (pomocník)
Mgr. Ondřej Mikeska (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D.
Katedra kineziologie - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra kineziologie - Fakulta sportovních studií
Rozvrh
St 8:00–8:45 A11/311
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
bp2053/01: St 12:10–12:55 123 - laboratoř biomotoriky, O. Mikeska, T. Vespalec
bp2053/02: St 11:20–12:05 123 - laboratoř biomotoriky, O. Mikeska, T. Vespalec
Předpoklady
(! bp010 Kinantropologie I ) && ! NOW ( bp010 Kinantropologie I )
Seminární práce, písemný test a zkouška Seminární práce: otestovat soubor, zpracovat výsledky základními statistickými metodami a okomentovat Účast na seminářích
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 18 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je osvojit si vědomosti o pohybových předpokladech člověka (motorických schopnostech), o ontogenezi motoriky, poruchách motoriky, diagnostikování motorických projevů a uplatnění poznatků v tělovýchovné a sportovní praxi
Výstupy z učení
Student je po absolvování předmětu schopen definovat oblast antropomotoriky, identifikovat její klíčové aspekty, analyzovat a testovat základní charakeristiky lidské motoriky a zhodnotit získané výsledky
Osnova
  • Přednášky -Motorika člověka, řízení, znaky lidské motoriky -Pohybové předpoklady člověka -motoric. schopnosti, výklad, struktura, rozvoj –Pohybové dovednosti, vztah k motorickému učení, produkce pohybových dovedností v praxi -Tělesná cvičení, charakteristika, strukturální, procesuální a finální stránka -Teorie testování, vlastnosti testů – validita, reliabilita, objektivita -Ontogeneze motoriky, charakteristika jednotlivých období, poruchy v motorice, bisexuální rozdíly v motorice –Lateralita v motorice –Výkon a výkonnost ve sportu, vrcholová výkonnost, výkonnostní křivky populace –Vztah tělesné stavby a sportovního výkonu Samostudium - kombinované studium: ontogeneze motoriky – výkon a výkonnost ve sportu Semináře -Testování motorických schopností – výběr testů a testových baterií a praktické využití v tělesné výchově a sportu, standardizace motorických testů -Praktické provedení, měření a hodnocení vybraných motorických testů -Metody zpracování výsledků motorických testů, základy statistiky -Normování výsledků testování -Vztahy tělesné stavby a sportovního výkonu, příklady, ukázky somatografů
Literatura
  • MĚKOTA, Karel a Jiří NOVOSAD. Motorické schopnosti. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. 175 s. ISBN 802440981X. info
  • PAVLÍK, Josef. Tělesná stavba jako faktor výkonnosti sportovce. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 57 s. ISBN 8021021306. info
  • ČELIKOVSKÝ, Stanislav. Antropomotorika : pro studující tělesnou výchovu. 3. vyd. Praha: SPN, 1990. 286 s. : i. info
Výukové metody
teoretická příprava, laboratorní cvičení, diskuse
Metody hodnocení
závěrečná písemná zkouška, e- learningové testy, seminární práce
Informace učitele
http://www.fsps.muni.cz/impact/antropomotorika/
Přístupové jméno: visitor
Heslo: p1l0t (pé jedna el nula té)
Studijní materiál je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. Autorským zákonem, ve znění pozdějších předpisů, považován za autorské dílo, ke kterému vykonává majetková práva autorská Masarykova univerzita. Upozorňujeme uživatele, že jakékoliv šíření, převzetí či další zpřístupnění jeho obsahu je bez souhlasu MU zakázáno.
Vážení studenti, tento předmět je inovován v rámci projektu OP VK Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT, reg. číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0221), řešeném na Masarykově univerzitě, Fakultě sportovních studií v období leden 2012 – prosinec 2014.
Inovace předmětu spočívá v inovaci jeho sylabu a ve vytvoření e-learningové podpory výuky s využitím aktuální odborné literatury. Modernizace výuky bude spočívat rovněž ve využití nově nakoupených pomůcek a přístrojů.
Žádáme vás o poskytnutí zpětné vazby, jak k samotné inovované výuce (formou studijní ankety), tak i k předloženým studijním materiálům (kontaktní osoba Mgr. Aneta Fedrová – fedrova.aneta@gmail.com), aby mohlo dojít k jejich případné úpravě a doplnění. Budeme rádi za každou zpětnou vazbu a návrh úprav či doplnění.
V čem spočívá inovace: V rámci inovace předmětu budou studenti informování o nových a moderních měřících a diagnostických zařízeních, které byly do laboratoře biomotoriky na FSpS pořízeny a srozumitelnou formou studenty provede metodikou měření na těchto přístrojích. = nákup přístrojů
Výukový materiál (forma, název, rozsah): E-learning
Kategorie e-learningu: 2
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/jaro2018/bp2053

Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 3. 2018 08:58, 11. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému