bp2053 Antropomotorika

Fakulta sportovních studií
podzim 2018
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tomáš Vespalec, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Radka Nevařilová (pomocník)
Garance
doc. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D.
Katedra kineziologie - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra kineziologie - Fakulta sportovních studií
Předpoklady
(! bp010 Kinantropologie I ) && ! NOW ( bp010 Kinantropologie I )
- seminární práce (otestovat soubor, zpracovat výsledky základními statistickými metodami a okomentovat)
- písemný test
- zkouška
Podmínkou je účast na seminářích.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 19 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je osvojit si vědomosti o pohybových předpokladech člověka (motorických schopnostech), o ontogenezi motoriky, poruchách motoriky, diagnostikování motorických projevů a uplatnění poznatků v tělovýchovné a sportovní praxi.
Výstupy z učení
Student je po absolvování předmětu schopen definovat oblast antropomotoriky, identifikovat její klíčové aspekty, analyzovat a testovat základní charakeristiky lidské motoriky a zhodnotit získané výsledky.
Osnova
 • PŘEDNÁŠKY:
 • Motorika člověka, řízení, znaky lidské motoriky
 • Pohybové předpoklady člověka – motorické schopnosti, výklad, struktura, rozvoj
 • Pohybové dovednosti, vztah k motorickému učení, produkce pohybových dovedností v praxi
 • Tělesná cvičení, charakteristika, strukturální, procesuální a finální stránka
 • Teorie testování, vlastnosti testů – validita, reliabilita, objektivita
 • Ontogeneze motoriky, charakteristika jednotlivých období, poruchy v motorice, bisexuální rozdíly v motorice, lateralita v motorice
 • Výkon a výkonnost ve sportu, vrcholová výkonnost, výkonnostní křivky populace
 • Vztah tělesné stavby a sportovního výkonu
 • SAMOSTUDIUM – KOMBINOVANÉ STUDIUM:
 • Ontogeneze motoriky – výkon a výkonnost ve sportu
 • SEMINÁŘE:
 • Testování motorických schopností – výběr testů a testových baterií a praktické využití v tělesné výchově a sportu, standardizace motorických testů
 • Praktické provedení, měření a hodnocení vybraných motorických testů
 • Metody zpracování výsledků motorických testů, základy statistiky – normování výsledků testování
 • Vztahy tělesné stavby a sportovního výkonu, příklady, ukázky somatografů
Literatura
 • MĚKOTA, Karel a Jiří NOVOSAD. Motorické schopnosti. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. 175 s. ISBN 802440981X. info
 • PAVLÍK, Josef. Tělesná stavba jako faktor výkonnosti sportovce. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 57 s. ISBN 8021021306. info
 • ČELIKOVSKÝ, Stanislav. Antropomotorika : pro studující tělesnou výchovu. 3. vyd. Praha: SPN, 1990. 286 s. : i. info
Výukové metody
teoretická příprava, laboratorní cvičení, diskuse.
Metody hodnocení
závěrečná písemná zkouška, e-earningové testy, seminární práce.
Informace učitele
http://www.fsps.muni.cz/impact/antropomotorika/
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/podzim2018/bp2053

Nahoru | Aktuální datum a čas: 15. 8. 2018 00:02, 33. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému