bp2083 Plavání III

Fakulta sportovních studií
jaro 2018
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Dita Hlavoňová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Dita Hlavoňová, Ph.D.
Oddělení plavání - Katedra atletiky, plavání a sportů v přírodě - Fakulta sportovních studií
Kontaktní osoba: Kateřina Novotná
Dodavatelské pracoviště: Oddělení plavání - Katedra atletiky, plavání a sportů v přírodě - Fakulta sportovních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
bp2083/01: St 10:00–11:00 bazén TJ Tesla Lesná, D. Hlavoňová
bp2083/02: Po 9:00–10:00 bazén TJ Tesla Lesná, D. Hlavoňová
bp2083/03: Čt 13:00–14:00 bazén TJ Tesla Lesná, D. Hlavoňová
Předpoklady
bp2036
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Po úspěšném absolvování předmětu "Plavání III." bude student schopen:
- prokázat znalosti nadstavbových plaveckých dovedností, zásad a principů
- demonstrovat rozšiřující pohybové schopnosti u všech plaveckých způsobů, starty a obrátky
- vysvětlit a demonstrovat osobní zásah při záchraně tonoucího
- vysvětlit a demonstrovat rozdíly v technice sprinterské a vytrvalostní
- formulovat zásady při plavání pod vodou a totéž demonstrovat
Osnova
 • 1. Zdokonalování plaveckých způsobů prsa, kraul, znak, motýlek
 • 2. Polohový závod
 • 3.Obrátky při změně plaveckých způsobů
 • 4. Základy sportovního tréninku
 • 5. Příklady vytrvalostního tréninku, fartlek, kontinuální, intervalový
 • 6. Příklady rychlostního tréninku
 • 7. Vytrvalostní plavání kraul
 • 8. Potápění, plavání s ABC
 • 9. Záchrana tonoucího, úroveň 2
 • 10. Rozbor techniky plavání studentů na základě videozáznamu pořízeného ve výuce
Literatura
 • ČECHOVSKÁ, Irena a Tomáš MILER. Plavání. 2., přeprac. vyd. Praha: Grada, 2008. 127 s. ISBN 9788024721545. info
 • GIEHRL, Josef a Michael HAHN. Plavání. České Budějovice: Kopp nakladatelství, 2005. 127 s. ISBN 8072322680. info
 • MILER, Tomáš. Plavání : plavecké dovednosti, technika plaveckých způsobů, kondiční plavání, šnorchlování. Edited by Irena Čechovská. 1. vyd. Praha: Grada, 2001. 130 s. ISBN 8024790491. info
 • MOTYČKA, Jaroslav et al. Teorie plaveckých sportů. Plavání, synchronizované plavání, vodní pólo, skoky do vody, záchrana tonoucího. 1. vyd. Brno: PdF MU, 2001. 205 s. ISBN 80-210-2711-8. info
 • HOCH, Miloslav. Plavání : (teorie a didaktika) [Hoch, 1987]. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1987. 171 s. : i. info
Výukové metody
Praktická výuka formou cvičení. Rozbor techniky plavání studentů na základě videozáznamu pořízeného ve výuce.
Metody hodnocení
Základním předpokladem je prokázat dovednosti, které umožní zvládnout techniku plaveckých způsobů v základním pohybovém vzorci a dle pravidel.
Hodnoceny budou plavecké kompetence ve čtyřech plaveckých způsobech a to formou 100m polohového závodu v limitu. Vytrvalostní pojetí techniky kraul bude ověřováno kontinuálním plaváním na 400m v limitu, limity na stránkách FSpS.
Dovednosti nutné k záchraně tonoucího budou ověřovány předvedením tzv. Osobního zásahu ve vodě.
Nedílnou součástí pro udělení zápočtu je aktivní účast v hodinách – ve vodě.
Klasifikace techniky na základě videozáznamu
Informace učitele
http://www.fsps.muni.cz/impact/plavani-3/
Přístupové jméno: visitor
Heslo: p1l0t (pé jedna el nula té)
Studijní materiál je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. Autorským zákonem, ve znění pozdějších předpisů, považován za autorské dílo, ke kterému vykonává majetková práva autorská Masarykova univerzita. Upozorňujeme uživatele, že jakékoliv šíření, převzetí či další zpřístupnění jeho obsahu je bez souhlasu MU zakázáno.
Vážení studenti, tento předmět je inovován v rámci projektu OP VK Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT, reg. číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0221), řešeném na Masarykově univerzitě, Fakultě sportovních studií v období leden 2012 – prosinec 2014.
Inovace předmětu spočívá v inovaci jeho sylabu a ve vytvoření e-learningové podpory výuky s využitím aktuální odborné literatury. Modernizace výuky bude spočívat rovněž ve využití nově nakoupených pomůcek a přístrojů.
Žádáme vás o poskytnutí zpětné vazby, jak k samotné inovované výuce (formou studijní ankety), tak i k předloženým studijním materiálům (kontaktní osoba Mgr. Aneta Fedrová – fedrova.aneta@gmail.com), aby mohlo dojít k jejich případné úpravě a doplnění. Budeme rádi za každou zpětnou vazbu a návrh úprav či doplnění.

Inovace spočívá v integraci rozboru techniky plavání jednotlivých studentů do výuky. Zpětná vazba na základě rozboru vlastní techniky je velmi efektivním prvkem výuky. K plnohodnotnému inovování předmětu je nutné:
- Změnit obsah výuky v sylabech předmětu (viz příloha)
- Zakoupit materiální vybavení

Výukový materiál:
- E-learningový kurz
- Z natočených videozáznamů bude tvořen rejstřík chyb, kterých se studenti nejčastěji dopouštějí, a ten bude použit ve výuce.

Kategorie e-learningu: 3
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/jaro2018/bp2083

Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 3. 2018 04:38, 11. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému