bp2103 Psychomotricity

Faculty of Sports Studies
Spring 2020
Extent and Intensity
0/1/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Gabriela Janíková (seminar tutor)
Mgr. Dagmar Heiland Trávníková, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Dagmar Heiland Trávníková, Ph.D.
Department of Social Sciences and Sport Management - Faculty of Sports Studies
Contact Person: Mgr. Gabriela Janíková
Supplier department: Department of Social Sciences and Sport Management - Faculty of Sports Studies
Prerequisites (in Czech)
(! bp022 Educations of Sport V ) && ! NOW ( bp022 Educations of Sport V )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives
Goal of this course is to introduce the students into the field of psychomotricity, from the point of view of its definition, history, development, props and material, activities as well as possibilities of use in different target groups.
Learning outcomes
At the end of this course students should be able to:
- interpret the term "psychomotricity" and describe the specific characteristics of psychomotor movement activities
- use the information about the psychomotor scientific discipline and classify it within the system of other disciplines (kinanthropology, pedagogy, psychology, sociology, etics, philosophy)
- understand the experience character of psychomotor activities and games
- understand and practically apply psychomotor game rules
- make a psychomotor lesson plan (including introductory and warm-up activities, activities with specific psychomotor props as well as relaxation activities) and to adapt it for specific needs of a particular target group
Syllabus
 • Introduction - terms, history, psychomotor props, forms and methods
 • Introductory activities - icebreakers
 • Warm-up activities
 • Psychomotor parachute
 • Newspaper sheets
 • Joghurt cups
 • Sensomotor activities
 • Psychomotor balance props and carts
 • PET tops
 • Relaxation, massage
Literature
 • BLAHUTKOVÁ, Marie. Psychomotorika (Psychomotricity). 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 92 pp. 1. dotisk. ISBN 978-80-210-3067-1. info
 • TRÁVNÍKOVÁ, Dagmar, Martin SEBERA and Marie BLAHUTKOVÁ. Psychomotorika. Elportál, Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISSN 1802-128X. URL info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie, Jiřina KLENKOVÁ and Dana ZICHOVÁ. Psychomotorické hry : pro děti s poruchami pozornosti a pro hyperaktivní děti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 56 s. ISBN 8021036273. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie. Psychomotorika (Psychomotorics). první. Brno: Pedagogická fakulta MU Brno, 2003. 92 pp. ISBN 80-210-3067-4. info
 • HERMOVÁ, Sabine. Psychomotorické hry :92 her zaměřených na motorický rozvoj dětí v mateřské škole. Vyd. 2. Praha: Portál, 1997. 95 s. ISBN 80-7178-139-8. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie and Jana KOUBOVÁ. Psychomotorika, aneb, Prožitek z pohybu. Illustrated by Petr Bobčík. Brno: Centrum pro další vzdělávání učitelů MU v Brně, 1995. 55 s. info
Teaching methods
Practical seminar
Assessment methods
-Active participation in lessons
-Practical presentation of a psychomotor activity + lesson plan (including the title of the activity, goals, props, age group, etc.)
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Teacher's information
http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/fsps/js07/psychom/index.html
The course is also listed under the following terms Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/fsps/spring2020/bp2103