bp2152 Atletika I

Fakulta sportovních studií
jaro 2019
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Zuzana Hlavoňová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Jan Cacek, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Jan Cacek, Ph.D.
Oddělení atletiky - Katedra atletiky, plavání a sportů v přírodě - Fakulta sportovních studií
Kontaktní osoba: Kateřina Novotná
Dodavatelské pracoviště: Oddělení atletiky - Katedra atletiky, plavání a sportů v přírodě - Fakulta sportovních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu Atletika I je poskytnout základní teoretické znalosti a nácvik praktických dovedností:
- techniky hodu míčkem
- techniky skoku dalekého
- přeběhu překážek v tříkrokovém a čtyřkrokovém rytmu
- pravidel probíraných atletických disciplín
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování předmětu Atletika I bude student schopen:
- prokázat znalost zvládnutí základních pravidel probíraných atletických disciplín
- ovládat správnou techniku hodu míčkem, skoku dalekého krokem a přeběh překážek v tří a čtyřkrokovém rytmu
- prokázat zvládnutí základních pravidel probíraných atletických disciplín, rozcvičení a organizace hodiny
Osnova
 • 01. hodina – Úvod do studia předmětu atletika
 • 02.–04. hodina – Nácvik techniky hodu míčkem (technika, průpravná cvičení, organizace, hry)
 • 05.–09. hodina – Nácvik techniky skoku dalekého krokem (technika, průpravná cvičení na rozběh, odraz, let a dopad, organizace, hry)
 • 10.–12. hodina – Nácvik techniky překážkových běhů
 • 13. hodina – Zápočtový test a plnění praktických požadavků
Literatura
  doporučená literatura
 • VELEBIL, Václav. Atletické skoky. 1. vyd. Praha: Olympia, 2002. 114 s. ISBN 8070337699. info
 • MILLEROVÁ, Věra. Běhy na krátké tratě. 1. vyd. Praha: Olympia, 2002. 283 s. ISBN 807033570X. info
  neurčeno
 • Metodika vybraných atletických disciplín (vrhy - hody): https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/fsps/js18/vyber_atletika/web/index.html
 • VILÍMOVÁ, Vlasta. Didaktika atletických disciplín. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta MU, 1997. 76 s. ISBN 80-210-1700-7. info
Výukové metody
praktické cvičení realizované na atletickém stadionu, samostudium formou e- learningu.
Metody hodnocení
Zápočet je studentovi udělen na základě aktivní účasti v praktické výuce a schopnosti dokázat splnit požadavky vybraných atletických disciplín v určitých limitech (překážkový běh na 100 m) a ukázka správné techniky hodu míčkem a skoku dalekého krokem.
V překážkovém běhu je požadavkem praktikování tříkrokového, popř. čtyřkrokového rytmu a správná technika přeběhu překážek (hodnoceno vyučujícím), výška překážek M – 84 cm, Ž – 68 cm, čas (21 s Ž, 20 s M).
Požadavkem je i test z pravidel probíraných atletických disciplín a organizace výuky (7 z 10 uzavřených otázek musí student zodpovědět správně).
Informace učitele
http://www.fsps.muni.cz/impact/atletika-1/
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 8. 2018 03:15, 33. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému