bp2152 Atletika I

Fakulta sportovních studií
jaro 2018
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Zuzana Hlavoňová, Ph.D. (přednášející)
PaedDr. Josef Michálek, CSc. (přednášející)
PhDr. Jan Cacek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tereza Králová (cvičící)
Mgr. Ján Namešanský (cvičící)
Garance
PhDr. Jan Cacek, Ph.D.
Oddělení atletiky - Katedra atletiky, plavání a sportů v přírodě - Fakulta sportovních studií
Kontaktní osoba: Kateřina Novotná
Dodavatelské pracoviště: Oddělení atletiky - Katedra atletiky, plavání a sportů v přírodě - Fakulta sportovních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
bp2152/01: Po 9. 4. 12:30–14:00 Jana Nečase 1a - atletické hřiště, Po 16. 4. 12:30–14:00 Jana Nečase 1a - atletické hřiště, Po 23. 4. 12:30–14:00 Jana Nečase 1a - atletické hřiště, Po 30. 4. 12:30–14:00 Jana Nečase 1a - atletické hřiště, Po 7. 5. 12:30–14:00 Jana Nečase 1a - atletické hřiště, Po 14. 5. 12:30–14:00 Jana Nečase 1a - atletické hřiště, Z. Hlavoňová, T. Králová
bp2152/02: Po 9. 4. 12:30–14:00 Jana Nečase 1a - atletické hřiště, Po 16. 4. 12:30–14:00 Jana Nečase 1a - atletické hřiště, Po 23. 4. 12:30–14:00 Jana Nečase 1a - atletické hřiště, Po 30. 4. 12:30–14:00 Jana Nečase 1a - atletické hřiště, Po 7. 5. 12:30–14:00 Jana Nečase 1a - atletické hřiště, Po 14. 5. 12:30–14:00 Jana Nečase 1a - atletické hřiště, Z. Hlavoňová, T. Králová
bp2152/03: Út 3. 4. 8:00–9:30 Jana Nečase 1a - atletické hřiště, Út 10. 4. 8:00–9:30 Jana Nečase 1a - atletické hřiště, Út 17. 4. 8:00–9:30 Jana Nečase 1a - atletické hřiště, Út 24. 4. 8:00–9:30 Jana Nečase 1a - atletické hřiště, Út 15. 5. 8:00–9:30 Jana Nečase 1a - atletické hřiště, Z. Hlavoňová, T. Králová
bp2152/05: Út 3. 4. 9:30–11:00 Jana Nečase 1a - atletické hřiště, Út 10. 4. 9:30–11:00 Jana Nečase 1a - atletické hřiště, Út 17. 4. 9:30–11:00 Jana Nečase 1a - atletické hřiště, Út 24. 4. 9:30–11:00 Jana Nečase 1a - atletické hřiště, Út 15. 5. 9:30–11:00 Jana Nečase 1a - atletické hřiště, Z. Hlavoňová, T. Králová
bp2152/06: Út 3. 4. 9:30–11:00 Jana Nečase 1a - atletické hřiště, Út 10. 4. 9:30–11:00 Jana Nečase 1a - atletické hřiště, Út 17. 4. 9:30–11:00 Jana Nečase 1a - atletické hřiště, Út 24. 4. 9:30–11:00 Jana Nečase 1a - atletické hřiště, Út 15. 5. 9:30–11:00 Jana Nečase 1a - atletické hřiště, Z. Hlavoňová, T. Králová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu "Atletika I" je je poskytnout základní teoretické znalosti a nácvik praktických dovedností:
techniky hodu míčkem,
techniky skoku dalekého,
přeběhu překážek v tříkrokovém a čtyřkrokovém rytmu,
pravidel probíraných atletických disciplín
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování předmětu "Atletika I" bude student schopen:
prokázat znalost zvládnutí základních pravidel probíraných atletických disciplín,
ovládat správnou techniku hodu míčkem, skoku dalekého krokem a přeběh překážek v tří a čtyřkrokovém rytmu,
Student bude schopen prokázat zvládnutí základních pravidel probíraných atletických disciplín, rozcvičení a organizace hodiny.
Osnova
 • 1.hodina - úvod do studia předmětu atletika
 • 2.-4. hodina - nácvik techniky hodu míčkem (technika, průpravná cvičení, organizace, hry)
 • 5.-9. hodina - nácvik techniky skoku dalekého krokem (technika, průpravná cvičení na rozběh, odraz, let a dopad, organizace, hry)
 • 10.-12. hodina - nácvik techniky překážkových běhů
 • 13.hodina - zápočtový test a plnění praktických požadavků
Literatura
  doporučená literatura
 • VELEBIL, Václav. Atletické skoky. 1. vyd. Praha: Olympia, 2002. 114 s. ISBN 8070337699. info
 • MILLEROVÁ, Věra. Běhy na krátké tratě. 1. vyd. Praha: Olympia, 2002. 283 s. ISBN 807033570X. info
  neurčeno
 • Metodika vybraných atletických disciplín (vrhy - hody): https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/fsps/js18/vyber_atletika/web/index.html
 • VILÍMOVÁ, Vlasta. Didaktika atletických disciplín. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta MU, 1997. 76 s. ISBN 80-210-1700-7. info
Výukové metody
Praktické cvičení realizované na atletickém stadionu. Samostudium formou e- learningu.
Metody hodnocení
Zápočet je studentovi udělen na základě aktivní účasti v praktické výuce a schopnosti dokázat splnit požadavky vybraných atletických disciplín v určitých limitech (překážkový běh na 100 m) a ukázka správné techniky hodu míčkem a skoku dalekého krokem.
V překážkovém běhu je požadavkem praktikování tříkrokového popř. čtyřkrokového rytmu a správná technika přeběhu překážek(hodnoceno vyučujícím), výška překážek M-84 cm, Ž-68 cm. Čas (21 s Ž, 20 s M)
Test z pravidel probíraných atletických disciplín a organizace výuky (7 z 10 uzavřených otázek musí student zodpovědět správně).
Informace učitele
http://www.fsps.muni.cz/impact/atletika-1/
Přístupové jméno: visitor
Heslo: p1l0t (pé jedna el nula té)
Studijní materiál je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. Autorským zákonem, ve znění pozdějších předpisů, považován za autorské dílo, ke kterému vykonává majetková práva autorská Masarykova univerzita. Upozorňujeme uživatele, že jakékoliv šíření, převzetí či další zpřístupnění jeho obsahu je bez souhlasu MU zakázáno.
Vážení studenti, tento předmět je inovován v rámci projektu OP VK Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT, reg. číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0221), řešeném na Masarykově univerzitě, Fakultě sportovních studií v období leden 2012 – prosinec 2014.
Inovace předmětu spočívá v inovaci jeho sylabu a ve vytvoření e-learningové podpory výuky s využitím aktuální odborné literatury. Modernizace výuky bude spočívat rovněž ve využití nově nakoupených pomůcek a přístrojů.
Žádáme vás o poskytnutí zpětné vazby, jak k samotné inovované výuce (formou studijní ankety), tak i k předloženým studijním materiálům (kontaktní osoba Mgr. Aneta Fedrová – fedrova.aneta@gmail.com), aby mohlo dojít k jejich případné úpravě a doplnění. Budeme rádi za každou zpětnou vazbu a návrh úprav či doplnění.
Inovace spočívá v integraci samostudia (formou e-learningu) pravidel vybraných atletických disciplín a základů organizace hodiny při výuce jednotlivých disciplín.
K plnohodnotnému inovování předmětu je nutné:
- Zařadit novou formu výuky do sylabů předmětu (viz příloha) - Vytvořit výukovou podporu ve formě e-learningu (pravidla vybraných atletických disciplín a organizace při výuce atletiky)

Výukový materiál (forma, název, rozsah):
- E-learningový kurz
- Obsahem bude podrobný popis základů organizace výuky atletiky a popis pravidel vybraných disciplín atletiky s videoukázkou a fotodokumentací.

Kategorie e-learningu: 3


Další publikace na e-learningu MU:
https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/fsps/js18/vyber_atletika/web/index.html
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/jaro2018/bp2152

Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 3. 2018 17:29, 11. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému