bp2218 Základy ekonomie

Fakulta sportovních studií
jaro 2019
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Oldřich Racek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Oldřich Racek, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Oldřich Racek, Ph.D.
Katedra společenských věd a managementu sportu - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra společenských věd a managementu sportu - Fakulta sportovních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s nejdůležitějšími ekonomickými pojmy a jejich praktickými aplikacemi.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- porozumět ekonomickému způsobu myšlení
- seznámit se s nejdůležitějšími pojmy a jejich praktickými aplikacemi v oblasti ekonomie
- využít získaných znalostí pro pochopení praktických příkladů z české a světové ekonomiky
Osnova
 • 01. základní pojmy
 • 02. trh a jeho vlastnosti
 • 03. rovnováha spotřebitele
 • 04. poptávka, poptávané množství a jejich změny
 • 05. pružnost poptávky
 • 06. nabídka na trhu výrobků a služeb
 • 07. náklady firmy
 • 08. konkurence
 • 09. měření výkonu ekonomik
 • 10. ekonomický růst a hospodářské cykly
 • 11. inflace
 • 12. trh práce
 • 13. makroekonomická politika státu
 • Ve cvičeních budou studentům zadány aktuální témata z oblasti ekonomie, které budou následně prezentovat.
Literatura
 • FUCHS, Kamil a Pavel TULEJA. Základy ekonomie. 2. upr. vyd. Praha: Ekopress, 2005. 347 s. ISBN 8086119947. info
 • HOLMAN, Robert. Dějiny ekonomického myšlení. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 1999. xix, 541. ISBN 8071792381. info
 • JUREČKA, Václav a Olga BŘEZINOVÁ. Mikroekonomie. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1997. 297 s. ISBN 80-7078-472-5. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek a cvičení.
Metody hodnocení
úspěšná prezentace zadaného tématu a seminární práce, složení závěrečné zkoušky.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 8. 2018 03:16, 33. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému