bp2218 Základy ekonomie

Fakulta sportovních studií
jaro 2018
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Oldřich Racek, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Oldřich Racek, Ph.D.
Katedra společenských věd a managementu sportu - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra společenských věd a managementu sportu - Fakulta sportovních studií
Rozvrh
St 18:50–19:35 A11/206
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
bp2218/01: Út 16:20–17:05 A11/311, O. Racek
bp2218/02: Út 17:10–17:55 A11/311, O. Racek
bp2218/03: St 18:00–18:45 A11/311, O. Racek
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumět ekonomickému způsobu myšlení - seznámit se s nejdůležitějšími pojmy a jejich praktickými aplikacemi v oblasti ekonomie - využít získaných znalostí pro pochopení praktických příkladů z české a světové ekonomiky
Osnova
  • 1. základní pojmy, 2. trh a jeho vlastnosti, 3. rovnováha spotřebitele, 4. poptávka, poptávané množství a jejich změny, 5. pružnost poptávky, 6. nabídka na trhu výrobků a služeb, 7. náklady firmy, 8. konkurence, 9. měření výkonu ekonomiky, 10. ekonomický růst a hospodářské cykly, 11. inflace, 12. trh práce, 13. makroekonomická politika státu. Ve cvičeních budou studentům zadány aktuální témata z oblasti ekonomie, které budou následně prezentovat.
Literatura
  • FUCHS, Kamil a Pavel TULEJA. Základy ekonomie. 2. upr. vyd. Praha: Ekopress, 2005. 347 s. ISBN 8086119947. info
  • SLANÝ, Antonín. Makroekonomická analýza a hospodářská politika. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2003. 380 s. EU 22. ISBN 80-7179-738-3. info
  • HOLMAN, Robert. Dějiny ekonomického myšlení. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 1999. xix, 541. ISBN 8071792381. info
  • JUREČKA, Václav a Olga BŘEZINOVÁ. Mikroekonomie. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1997. 297 s. ISBN 80-7078-472-5. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek a cvičení.
Metody hodnocení
Úspěšná prezentace zadaného tématu + seminární práce, a složení závěrečné zkoušky. Student smí v průběhu semestru chybět jednou na semináři, jinak nebude ke zkoušce připuštěn.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/jaro2018/bp2218

Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 3. 2018 17:32, 11. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému