bp2221 Praxe RVS I

Fakulta sportovních studií
podzim 2019
Rozsah
0/1. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Iva Hrnčiříková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Kateřina Kapounková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Robert Vysoký, Ph.D. (cvičící)
Garance
MUDr. Kateřina Kapounková, Ph.D.
Katedra podpory zdraví - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra podpory zdraví - Fakulta sportovních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět zajišťuje studentům praxi v oboru Regenerace a výživa ve sportu. Student si vybírá z nabídky místo praxe v regeneračních a ostatních odborných pracovištích souvisejících s prevencí. Cílem předmětu je nabídnout studentům spektrum zařízení, která souvisí se studovaným oborem – zajistit prohlídku zařízení s informacemi o organizaci. Součástí předmětu jsou i povinné přednášky odborníků z oblasti prevence.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen vybrat vhodné a dostupné zařízení v oblasti prevence.
Osnova
  • - seznámení s předmětem
  • - výběr zařízení, navázání kontaktu studenta odborným zařízením
  • - praxe v odborném zařízení
  • - přednášky odborníků z oblasti prevence
Literatura
  • Encyclopedia of human nutrition. Edited by Benjamin Caballero - Lindsay Allen - Andrew Prentice. 2nd ed. Amsterdam: Elsevier, 2005. xxxviii, 5. ISBN 0121501140. info
  • Diet, nutrition and the prevention of chronic diseases : report of a joint WHO/FAO expert consultation. 1st ed. Geneva: World Health Organization, 2003. x, 149. ISBN 924120916X. info
Výukové metody
stáž ve vybraném zařízení a odborné přednášky.
Metody hodnocení
závěrečné zhodnocení formou pohovoru; odevzdání závěrečné práce.
Informace učitele
V prvním výukovém týdnu bude schůzka se studenty, na které vyučující domluví rozpis stáží. Skupiny budou rozděleny po max. 6 studentech. Další instrukce podá vyučující (Mgr. Vysoký).
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/podzim2019/bp2221