bp2227 Terciární rehabilitace

Fakulta sportovních studií
podzim 2019
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Robert Vysoký, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Kateřina Kapounková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Robert Vysoký, Ph.D.
Katedra podpory zdraví - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra podpory zdraví - Fakulta sportovních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
bp2227/01: Po 14:00–15:40 224, R. Vysoký
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámení studentů s problematikou rehabilitace, prevence a racionální volby pohybových aktivit a režimových doporučení u jedinců s frekventovanými typy interních onemocnění. Detailněji je problematika zaměřena na metabolická a kardiovaskulární onemocnění.
Výstupy z učení
Absolvováním předmětu je student schopen interpretovat problematiku rehabilitace a prevence u interních onemocnění, koncipovat pohybová doporučení a aplikovat získané znalosti do oblasti pohybových doporučení. Získané znalosti je schopen využít v souvislosti s výživovými doporučeními a doporučeními v souvislosti regenerací ve sportovních odvětvích.
Osnova
 • 1. Úvod do problematiky, vymezení základních pojmů, medicínská (léčebná) rehabilitace a její postavení v současné medicíně a oborech zabývajících se poblematikou prevence a rehabilitace. Úloha lékaře, fyzioterapeuta, odborníka v oblasti pohybové prevence
 • 2. Základy léčebné rehabilitace v jednotlivých oborech lékařství (vnitřní lékařství, kardiologie, pneumologie, neurologie, intenzivní péče) a možnosti doporučení pohybových aktivit po stabilizaci základního onemocnění.
 • 3. Fyziologické aspekty jednotlivých forem pohybových aktivit. Pohybová aktivita ve vyšším věku. Problematika postury a respirace při sportovní zátěži
 • 4. Preskripce a možnosti pohybové aktivity u kardiologických a metabolických onemocnění I
 • 5. Preskripce a možnosti pohybové aktivity u kardiologických a metabolických onemocnění II
 • 6. Diskuse k probrané problematice, závěrečný test
Literatura
  povinná literatura
 • KOLÁŘ, Pavel. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vyd. Praha: Galén, 2009. xxxi, 713. ISBN 9788072626571. info
 • CHALOUPKA, V., Jarmila SIEGELOVÁ, Lenka ŠPINAROVÁ, H. SKALICKÁ, I. KAREL a J. LEISSER. Doporučení pro rehabilitaci u nemocných s kardiovaskulárním onemocněním. 1. vyd. Brno: Česká kardiologická společnost, Medica Healthworld a.s., 2006. 50 s. Brno 2006. ISBN 80-239-8480-2. info
 • ŠTEJFA, Miloš. Kardiologie. 3., přepr. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2007. xxxiii, 72. ISBN 9788024713854. info
  doporučená literatura
 • ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Ischemická choroba srdeční. 1. vyd. Praha: Grada, 2003. 361 s. ISBN 8024705001. info
 • PLACHETA, Zdeněk. Zátěžové vyšetření a pohybová léčba ve vnitřním lékařství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 179 s. ISBN 8021026146. info
 • DÍTĚ, Petr. Vnitřní lékařství. První. Praha: GRADA Publishing, a.s., 2008. 28 s. ISBN 978-80-247-2319-8. info
 • Nordic walking. Photo by Martin Škopek. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 96 s. ISBN 9788024732428. info
Výukové metody
semináře.
Metody hodnocení
dva písemné testy v průběhu semestru, účast na seminářích povinná, povoleny 2 absence z 6 seminářů; písemný test (kritériem ke splnění 60 %).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/podzim2019/bp2227