bp2253 Zkouška z turistiky a sportů v přírodě

Fakulta sportovních studií
podzim 2018
Rozsah
0/0. 1 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Sylva Hřebíčková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Sylva Hřebíčková, Ph.D.
Katedra atletiky, plavání a sportů v přírodě - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra atletiky, plavání a sportů v přírodě - Fakulta sportovních studií
Předpoklady
absolvování všech praktických kurzů – Turistika a sporty v přírodě I a II, Lyžování I nebo Lyžování A.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je ověřit znalosti studenta z turistiky a sportů v přírodě.
Výstupy z učení
Na konci předmětu bude student schopen kompletovat znalosti studenta o turistice a sportech v přírodě. Studenti budou schopni na základě nabytých znalostí navrhnout a realizovat soutěže a pobyt v přírodě, organizovat skupinu klientů.
Osnova
 • Zkouška sestává ze tří částí:
 • a) předvedení 2 z 6-ti uzlů ( lodní, dračí, rybářská spojka, ambulantní, zkracovačka, osma)
 • b) orientace na mapě, práce s mapou pro OB a buzolou
 • c) vybraná otázka (viz níže)
 • Vztah člověka a přírody, zákonné podmínky pobytu v přírodě
 • Význam přírody pro tělesnou kulturu, historie a konkrétní zastoupení disciplín turistiky a sportů v přírodě na OH vč. starověkých.
 • Ochrana přírody a kategorizace chráněných území ČR/svět
 • Vývoj tělovýchovných aktivit v přírodě v rámci území dnešní ČR (kompletní historie výuky turistiky a sportů v přírodě)
 • Turistika, obsah a dělení
 • Složky turistiky
 • Hry a cvičení v přírodě
 • Charakteristika sportů v přírodě
 • Vysokohorská turistika
 • Horolezectví
 • Cykloturistika
 • MTB a extrémní cyklistické disciplíny
 • Vodní turistika a jachting
 • Orientační běh a orientační soutěže
 • Survival, podmínky a postupy přežití v přírodě (polární, středoevropský, subtropický, tropický typ)
 • Skialpinismus, skitouring, freeriding
 • Windsurfing, snowkiting, powerkiting
 • Triatlon a ostatní příbuzné sporty
 • Letní biatlonové soutěže, technické sporty
 • Obsah výuky turistiky a sportů v přírodě v procesu vzdělávání (obsah a chronologie výuky týkající se turistiky a sportů v přírodě na ZŠ, SŠ, VŠ v rámci RVP ŠVP, odborné a zájmové vzdělávání na VŠ)
Literatura
Výukové metody
teoretická příprava.
Metody hodnocení
písemná a ústní zkouška.
Informace učitele
Zkouška z turistiky a sportů v přírodě – komentář:
1. Zkouška probíhá vždy postupně body a)b)c), předvedení uzlů je vstupní podmínkou pro další průběh zkoušky.
2. Orientace na mapě je další postupnou součástí zkoušky – mapa, měřítko, vrstevnice, mapový klíč OB, druhy map, mapa pro OB a její specifika, terénní útvary, azimut a jeho určování, práce s busolou – orientace jedince, mapy, určování světových stran, další orientační možnosti v terénu.
3. Poslední částí zkoušky je otázka, kterou si student losuje. Odpovědi na otázky hledejte buď v obecných skriptech, viz výše, charakteristiky ostatních sportů ve speciální literatuře.
4. Zpracování otázek se sportovní/turistickou tematikou
a. charakteristika sportovní /turistické disciplíny, odlišnosti od příbuzných
b. charakteristika zatížení jedince
c. stručná historie (svět/ČR)
d. stručná pravidla (pokud jsou)
e. odvětví, disciplíny, OH sport?, kdy, kde, MS, ME, MČR?
f. materiální vybavení
g. souvislost sportovní disciplíny/druhu turistiky a životního prostředí
h. aplikace obecných poznatků na konkrétní sportovní odvětví/turistické druhy Další doporučenou literaturu najdete na ISu. Počet řádných termínů je konečný, opravné budou operativně vyvěšeny. Studenti nejsou omluveni z řádné výuky MU! Při hodnocení neúspěšném, neúčasti na přihlášené zkoušce bude hodnocení F zapsáno do ISu. Další odkazy:
http://www.triatlon.cz/,
http://www.orientacnibeh.cz/index.php
http://www.vabo.cz/survival/historie.aspx
http://www.nadoraz.com/nabidky/TiskovaZpravaNadoraz05.pdf
http://www.caes.cz/info.html
http://www.psk-survival.cz/cs/zavod/charakteristika
http://www.narodniparky.kvalitne.cz/
http://www.narodniparky.eu/
http://www.horolezec.org/
http://www.horolezeckametodika.cz/
http://www.horolezeckametodika.cz/078vht/078vht.htm
http://www.raft.cz/
http://www.skialpinismus.cz/
http://www.draci.net/aktuality/index.php
http://www.windsurfing.cz/homepage/newie4-5.html
http://www.czech-biathlon.com
http://rvp.cz/
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/podzim2018/bp2253

Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 8. 2018 17:48, 33. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému