bp2256 Základy psychologie a sociologie

Fakulta sportovních studií
podzim 2012
Rozsah
1/1. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Mgr. Vratislav Moudr, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Aleš Sekot, CSc. (přednášející)
Věra Buriánová (cvičící)
Garance
doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D.
Katedra společenských věd a managementu sportu - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra společenských věd a managementu sportu - Fakulta sportovních studií
Rozvrh
Út 13:10–13:55 A15/207
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
bp2256/01: Út 12:10–12:55 A11/236, V. Buriánová, V. Moudr, A. Sekot
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Jedním cílem předmětu je představit základní psychologické přístupy, témata a problémy, kterými se psychologie zabývá. Po absolvování kurzu by studenti měli porozumět základům psychologického myšlení - teoretickým východiskům a možnostem jejich aplikace - a na tomto základě by měli být schopni reflektovat svou vlastní zkušenost. Dalším cílem je prezentovat sport jako sociálně kulturní fenomén odrážející barvitou scénu dynamiky změn hodnotového světa, zájmů a činností soudobého lidstva. Sociologie stojí před úkolem popsat a vysvětlit sociálně a kulturně podmíněné postavení jednotlivých skupin ve společnosti. Studenti získají přehled o základních kategoriích sociologie a osvojí si schopnost klást si kritické otázky týkající se jeho soudobého fungování v sociálním životě.
Osnova
 • Psychologie, definice předmětu z hlediska některých psychologických směrů, psychologické disciplíny.Biologická a sociální determinace lidské psychiky.
 • Psychické procesy: Kognitivní procesy a jejich dělení. Emoce. Dělení emocí, kontrola emocí. Motivace jako předpoklad výkonu.
 • Pojem osobnosti v psychologii. Osobnostní vlastnosti. Schopnosti a výkon.Rozvoj psychomotorických schopností. Inteligence.
 • Hlavní otázky sociální psychologie. Sociální učení. Sociální odměny a tresty. Vztah jedince a skupiny. Sociální kognice. Soutěžení a spolupráce.
 • Zátěžové situace. Konflikty a jejich řešení. Rozhodování. Frustrace a reakce na frustraci. Stres.
 • Společnost – základní funkce.
 • Sociologie – klíčové pojmy.
 • Kultura
 • Masová kultura
 • Socializace, výchova, vzdělání
 • Sociální struktura
 • Sociální mobilita
 • Globální problémy současnosti
Literatura
 • Sekot, Aleš. Sociologie v kostce.III vyd.. Brno: 2006. Masarykova univerzita, Paido.
 • MIKŠÍK, Oldřich. Psychologická charakteristika osobnosti. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2001. 257 s. ISBN 8024602407. info
 • SLAMĚNÍK, Ivan a Jozef VÝROST. Sociální psychologie [Výrost, 1997] : Sociálna psychológia [Výrost, 1997]. Vyd. 1. Praha: ISV - nakladatelství, 1997. 453 s. : i. ISBN 80-85866-20-X. info
 • ATKINSON, Rita L. Psychologie. Translated by Erik Herman - Miroslav Petržela. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995. 863 s. ISBN 808560535X. info
Výukové metody
přednášky, semináře
Metody hodnocení
písemný,ústní test
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.