bp4036 Selected Topics in Sport Science

Fakulta sportovních studií
podzim 2021
Rozsah
1/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Martina Bernaciková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Dominik Bokůvka, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Michal Bozděch, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Dagmar Heiland Trávníková, Ph.D. (přednášející)
doc. PaedDr. Emanuel Hurych, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Michal Kumstát, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Adam Kyselica (přednášející)
Ing. Zuzana Sajdlová, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Aleš Sekot, CSc. (přednášející)
Mgr. Alena Skotáková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lenka Svobodová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Pavel Vacenovský, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tomáš Vespalec, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Tomáš Vespalec, Ph.D.
Katedra kineziologie - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra kineziologie - Fakulta sportovních studií
Rozvrh
Čt 17:00–17:50 B11/311
Předpoklady
English skills level min. B1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
The course is designed to provide basic knowledge in the international aspects and background at various fields of kinanthropology. At the end of this course students will be able to: - interpret the terms from presented areas and describe the specific aspects of international connections - classify the discipline of kinanthropology within the system of other disciplines (pedagogy, psychology, sociology, etics, philosophy, ...) - understand and apply knowledge at international field
Výstupy z učení
The students will be able to: Translate basic terms from presented areas Recognize, identify and compare main differences in the international context Define benefits and problems at presented field of Czech environment Apply knowledge in the associated Czech courses
Osnova
 • The presentations are focused in international aspects of following areas: Physiology, Kicking Games, Research Methodology and Statistics, Basic terminological issues in kinanthropology, Sports nutrition, Management in sport, Biochemistry, Sport and Society, Adapted Physical Activities, PA of Seniors, Psychomotoricity, Non-traditional games
Literatura
 • VÁLKOVÁ, Hana. SPORTS TRAINING WITHIN A SPECIAL OLYMPICS FITNESS INNOVATION PROGRAMME. In Zvonař, Martin, Sajdlová, Zuzana. 10th International Conference On Kinanthropology "Sport and Quality of Life". Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 189-200. ISBN 978-80-210-8129-1. info
 • VESPALEC, Tomáš, Martin ZVONAŘ a Josef PAVLÍK. Antropomotorics. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 48 s. ISBN 978-80-210-7290-9. URL info
 • HELLEBRANDT, Vladimír. Sports training. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 65 s. ISBN 978-80-210-7451-4. URL info
 • KUMSTÁT, Michal. A current literature review: Actual concepts and contemporary scientific interests in sport nutrition. In Zuzana Sajdlová, Martin Zvonař. Sport and Quality of Life 2013. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 59-66. ISBN 978-80-210-6640-3. URL info
 • VORLÍČKOVÁ, Lucie a Pavel KORVAS. Acral Coactivation Therapy in Sports Rehabilitation: A Pilot Study for Verification of Pressure Distribution of Acres. In 9th International Conference Sport and Quality of Life 2013. 2013. ISBN 978-80-210-6439-3. info
 • VYCHODILOVÁ, Renáta, Věra VEČEŘOVÁ, Zora SVOBODOVÁ a Radka STŘEŠTÍKOVÁ. Methodical Materials for Elimination of Language Barriers in Sports Environment: Sports Terimology. In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. Proceedings of the 9th International Conference Sport and Quality of Life 2013. 2013. vyd. Brno: Faculty of Sports Studies, 2013. s. 146-154. ISBN 978-80-210-6640-3. info
 • GRASGRUBER, Pavel a Eduard HRAZDÍRA. Anthropometric characteristics of the young Czech population and their relationship to the national sports potential. In 7th INSHS International Christmas Sport Scientific Conference. 2012. info
 • Encyclopedia of sports and athletics. Edited by Jack L. Murray - Emily O. Watson. New York: Nova Science Publishers, 2012. xxv, 635. ISBN 9781612099590. info
 • REGULI, Zdenko, Kristýna KOUDELNÁ a Martin ZVONAŘ. Importance of Falling Techniques in Sport Games: A Volleyball Example. In Sport and Quality of Life. 2011. ISBN 978-80-210-5610-7. info
 • TRÁVNÍKOVÁ, Dagmar, Viktor PACHOLÍK, Marie BLAHUTKOVÁ, Daniela JONÁŠOVÁ a Jitka KOPŘIVOVÁ. PSYCHOMOTRICITY AND ITS ROLE IN THE EDUCATION PROCESS. 2011. info
 • BENARDOT, Dan. Advanced sports nutrition. Champaign, Ill.: Human Kinetics, 2006. x, 341. ISBN 0736059415. info
 • The sports coach as educator : re-conceptualising sports coaching. Edited by Robyn L. Jones. New York: Routlege, 2006. xv, 185. ISBN 0415367603. info
 • Economics, management and optimization in sports. Edited by Juan Antonio Samaranch - Sergiy Butenko - Jaime Gil-Lafuente - P. M. P. Berlin: Springer, 2004. x, 300. ISBN 3540207120. info
 • NOVOTNÝ, Jan. Preventive sports medical examination for students of physical education and sports studies. In Proceedings of abstracts. "Physical Education and Sport 2002". Liberec, 2002. s. 42. ISBN 80-7083-623-7. info
 • RADER, Benjamin G. American sports :from the age of folk games to the age of televised sports. 3rd ed. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1996. ix, 341 s. ISBN 0-13-111213-9. info
 • Nutrition and child health : perspectives for the 1980's : proceedings of the 21st Annual Meeting of the American College of Nutrition, held in Bethesda, Maryland, September 8-9, 1980. Edited by Reginald C. Tsang - Buford Lee Nichols. New York: A.R. Liss, 1981. xii, 224. ISBN 0845100610. info
Výukové metody
Presentations E-learning study materials E-learning tests
Metody hodnocení
E-learning test
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: zápočet probíhá formou e-learningového testu
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/podzim2021/bp4036