ct011 Biomechanics of sport

Faculty of Sports Studies
Spring 2016
Extent and Intensity
6/0/0. Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
prof. PhDr. František Vaverka, CSc. (lecturer)
Guaranteed by
doc. RNDr. Jiří Zháněl, Dr.
Division of Sport Motorics and Methodology in Kinanthropology - Department of Kinesiology - Faculty of Sports Studies
Contact Person: Mgr. Iva Synková
Supplier department: Lifelong Learning Centre - Specialized Units - Faculty of Sports Studies
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je získání základních poznatků o podstatě daného předmětu, metodách analýzy pohybu člověka a aplikacích biomechanických poznatků vybraných pohybových činností do tréninkové praxe. Multidisciplinární přístup ke studiu pohybového systému a pohybové činnosti člověka (anatomie, fyziologie, klasická mechanika, metodologie) přináší kvalitativně nové poznatky pro aplikace do praxe. Studenti získají přehled o základních a důležitých oblastech funkcí pohybového systému člověka z pohledu biomechaniky, používaných metodách analýzy techniky a biomechanickém přístupu k řešení vybraných pohybových manévrů a praktických aplikací získaných poznatků do některých vybraných oblastí sportovní disciplíny.
Syllabus (in Czech)
  • 1. Biomechanika jako multidisciplinární obor, oblasti uplatnění poznatků 2. Pohybový systém člověka, subsystémy 3. Svalový a řídící subsystém 4. Svalová kontrakce, řízení svalu, druhy svalové kontrakce, 5. Tělesné rozměry a vztah k motorice člověka 6. Zdravotní rizika 7. Výstroj, míče, obuv, povrchy hřiště – biomechanické aspekty 8. Rychlost a rovnováha z biomechanického hlediska 9. Příklady: strech-shortening cycle (SSC), příjem servisu a split step, úspěšnost servisu z hlediska tělesné výšky a strategie hry.
Literature
    recommended literature
  • VAVERKA, František. Grand Slam 2008-2009 : tělesné rozměry, servis, efektivita, úspěšnost, strategie. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. 196 s. ISBN 9788024425320. info
  • VAVERKA, František and Miroslav ČERNOŠEK. Základní tělesné rozměry a tenis. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007. 180 s. ISBN 9788024416472. info
  • VAVERKA, František. Základy biomechaniky pohybového systému člověka. 2. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, 1997. 40 s. ISBN 8070677279. info
Teaching methods (in Czech)
přednáška
Assessment methods (in Czech)
zkouška formou písemného testu
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught only once.
The course is taught: in blocks.

  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/fsps/spring2016/ct011