ct014 Sports marketing and management

Faculty of Sports Studies
Spring 2016
Extent and Intensity
6/0. Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
doc. RNDr. Jiří Zháněl, Dr. (lecturer)
Guaranteed by
doc. RNDr. Jiří Zháněl, Dr.
Division of Sport Motorics and Methodology in Kinanthropology - Department of Kinesiology - Faculty of Sports Studies
Contact Person: Mgr. Iva Synková
Supplier department: Lifelong Learning Centre - Specialized Units - Faculty of Sports Studies
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Trenéři budou na základě nabytých znalostí orientování v teoretických i praktických otázkách sportovního marketingu a managementu. Budou znát teoretické vazby sportovního marketingu a managementu a schopni použít tyto informace ke zpracování konkrétního projektu v tenisu.
Syllabus (in Czech)
  • 1. Teoretická východiska 2. Specifické aspekty managementu a marketingu ve vrcholovém sportu 3. Koncepce podpory sportu v České republice 4. Financování sportu v České republice 5. Finanční stránka řízení projektu
Literature
    recommended literature
  • REKTOŘÍK, Jaroslav. Česká asociace sportovních ekonomů a manažerů (Czech Association of Sports Economists and Managers). In Miroslav Černošek, Jiří Zháněl, Jiří Nykodým. Sport a věda. 1. vyd. Praha - Brno: ČOV, Masarykova univerzita, 2015. p. 62-70, 142 pp. ISBN 978-80-210-8105-5. info
  • REKTOŘÍK, Jaroslav, Petr PIROŽEK and Jana NOVÁ. Projektový management ve sportu (Project Management in Sports). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 180 pp. ISBN 978-80-210-7995-3. Online knihkupectví Munipress info
  • NOVÁ, Jana. Současné světové trendy vědy ve sportovním managementu (Current trends in sport management research). In Miroslav Černošek, Jiří Zháněl, Jiří Nykodým. Sport a věda. Praha -Brno: Český olympijský výbor a Masarykova univerzita, 2015. p. nestránkováno, 17 pp. ISBN 978-80-210-8105-5. info
  • ČÁSLAVOVÁ, Eva. Management a marketing sportu. 1. vyd. Praha: Olympia, 2009. 225 s. ISBN 9788073761509. info
  • Sport management SM 2000 : (theoretical and practical aspects of contemporary sport management in the Czech Republic). Edited by Tomáš Dohnal - Miroslav Hrabovský - Miroslav Černošek. Prostějov: TK plus, 2000. XII, 36. ISBN 8086155048. info
Teaching methods (in Czech)
přednáška
Assessment methods (in Czech)
Zpracování seminární práce (konkrétní projekt v tenisu, 2 – 3 strany)
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught only once.
The course is taught: in blocks.
The course is also listed under the following terms Autumn 2007, Spring 2017.
  • Enrolment Statistics (Spring 2016, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/fsps/spring2016/ct014