ct026 Traumatologie a první pomoc

Fakulta sportovních studií
jaro 2016
Rozsah
6/0. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. MUDr. Jan Novotný, CSc. (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Jan Novotný, CSc.
Oddělení zdravotních věd ve sportu - Katedra kineziologie - Fakulta sportovních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Iva Synková
Dodavatelské pracoviště: Centrum celoživotního vzdělávání - Účelová zařízení - Fakulta sportovních studií
Předpoklady
Znalosti z anatomie člověka
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Na konci výuky tohoto předmětu studenti znají a rozumějí problematice úrazů a mikrotraumat ve cvičení a sportu, dovedou se rozhodnout pro správnou prevenci a řešení těchto problémů.
Osnova
 • Příčiny, mechanismus a prevence úrazů v tenise
 • Předlékařská 1.pomoc
 • Základy resuscitace
 • Poranění kůže a podkoží
 • Poranění svalů, šlach, okostice a kostí
 • Poranění kloubů
 • Poranění nervové soustavy a smyslů
 • Poranění dýchací, oběhové soustavy, zažívací a vylučovací soustavy
Literatura
  povinná literatura
 • ZUCHOVÁ, Barbora, Radek TURIN, Martin SEBERA, Zdeňka KUBÍKOVÁ a Petr ZAORAL. První pomoc. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2010. ISSN 1802-128X. URL info
 • MOSTER, René a Zdeňka MOSTEROVÁ. Sportovní traumatologie. 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 106 s. ISBN 9788021043121. info
  doporučená literatura
 • MÁČEK, Miloš a Jiří RADVANSKÝ. Fyziologie a klinické aspekty pohybové aktivity. První vydání. Praha: Galén, 2011. xvi, 245. ISBN 9788072626953. info
 • KUČERA, Miroslav, Pavel KOLÁŘ a Ivan DYLEVSKÝ. Dítě, sport a zdraví. 1. vyd. Praha: Galén, 2011. 190 s. ISBN 9788072627127. info
 • KUBÍKOVÁ, Zdeňka a Jindřich PAVLÍK. Prevence úrazů, bezpečnost a první pomoc. In 24vterin.cz. Praha: Česká basketbalová federace, 2015. s. nestránkováno, 15 s. URL info
 • ABC of sports medicine. Edited by Greg McLatchie. 2nd ed. London: BMJ Books, 2000. viii, 129. ISBN 0-7279-1366-2. info
Výukové metody
Přednášky.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen ústní zkouškou.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednorázově.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017.