ct026 Traumatologie a první pomoc

Fakulta sportovních studií
jaro 2017
Rozsah
6/0/0. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. MUDr. Jan Novotný, CSc. (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Jan Novotný, CSc.
Oddělení zdravotních věd ve sportu - Katedra kineziologie - Fakulta sportovních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Iva Synková
Dodavatelské pracoviště: Centrum celoživotního vzdělávání - Účelová zařízení - Fakulta sportovních studií
Předpoklady
Předpokládají se znalosti anatomie a fyziologie člověka.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Studenti budou mít základní znalosti z obecné sportovní traumatologie a první pomoci a speciální traumatologie v tenise;
Studenti budou schopni své znalosti aplikovat ve své trenérské praxi v prevenci poškození zdraví a řešení zdravotních problémů jejich svěřenců.
Osnova
 • Úvod do traumatologie - výskyt a druhy úrazů, příčiny a prevence úrazů, tejpink a ortézy, zásady první pomoci, lékárnička, termovize v diagnostice;
 • Speciální traumatologie v tenise – distorze hlezna a kolena; distenze/ruptura m.gastrocnemius, soleus, rectus abdominis, Achillovy šlachy; Bakerova cysta, „třísla, „záda“, chondropatie, meniskopatie, diskopatie;
 • Mikrotraumata v tenise - úvod a speciální část (ruka, zápěstí, loket, rameno, …), posilovací, protahovací, stabilizační cvičení;
 • Oxidační stres - příčiny, následky, prevence;
 • Rabdomyolýza - příčiny, projevy, následky, prevence.
Literatura
  povinná literatura
 • Novotný J. Traumatologie v tenise, 2017 (www.fsps.muni.cz/~novotny)
 • Novotný J. Mikrotraumata v tenise, 2017 (www.fsps.muni.cz/~novotny)
  doporučená literatura
 • MOSTER, René a zdeňka MOSTEROVÁ. Sportovní traumatologie. Edited by René Moster - Zdeňka Mosterová. 2., přepracované vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 106 s. ISBN 978-80-210-4312-1. info
 • KUBÍKOVÁ, Zdeňka a Jindřich PAVLÍK. Prevence úrazů, bezpečnost a první pomoc. In 24vterin.cz. Praha: Česká basketbalová federace, 2015. s. nestránkováno, 15 s. URL info
 • ZUCHOVÁ, Barbora, Radek TURIN, Martin SEBERA, Zdeňka KUBÍKOVÁ a Petr ZAORAL. První pomoc. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2010. ISSN 1802-128X. URL info
Výukové metody
Přednášky
Metody hodnocení
Zkouška prostřednictvím testu na PC
Informace učitele
http://www.fsps.muni.cz/~novotny
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednorázově.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/jaro2017/ct026