cz006 Závěrečná zkouška ZZA

Fakulta sportovních studií
jaro 2020
Rozsah
2/0/0. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Eva Valkounová, Ph.D. (přednášející)
Bc. Lenka Bučková (pomocník)
Renata Svobodová (pomocník)
Garance
Mgr. Eva Valkounová, Ph.D.
Oddělení pedagogiky sportu - Katedra pedagogiky sportu - Fakulta sportovních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Iva Synková
Dodavatelské pracoviště: Centrum celoživotního vzdělávání - Účelová zařízení - Fakulta sportovních studií
Předpoklady
Předmět je součástí kurzu Zdravotník zotavovacích akcí.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Cíle předmětu
Kurz zdravotník zotavovacích akcí (ZZA) je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy s časovou dotací 40 hodin. Cílem zdravotnického kurzu je připravit účastníka kurzu na to, aby dokázal dle vyhlášky č. 422/2013Sb. zajistit základní péči o zdraví všech účastníků na akcích coby zdravotník zotavovacích akcí (ZZA).
Výstupy z učení
Účastník úspěšně složí všechny části závěrečné zkoušky.
Osnova
 • - písemný test
 • - ústní část
 • - praktická část
Literatura
 • SAIBERTOVÁ, Simona. První pomoc. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 86 s. ISBN 978-80-210-7020-2. info
 • ZVOLÁNEK, Rudolf, Barbora ZUCHOVÁ a Jan ŠEVELA. Laická první pomoc při závažných postiženích zdraví včetně základní neodkladné resuscitace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 28 s. ISBN 978-80-210-6244-3. info
 • LEJSEK, Jan. První pomoc. Druhé, přepracované vydá. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2013. 271 stran. ISBN 9788024620909. info
 • ZUCHOVÁ, Barbora, Radek TURIN, Martin SEBERA, Zdeňka KUBÍKOVÁ a Petr ZAORAL. První pomoc. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2010. ISSN 1802-128X. URL info
 • BYDŽOVSKÝ, Jan. První pomoc. Vyd. 1. Praha: Grada, 2001. 74 s. ISBN 8024700999. info
Výukové metody
Důraz bude kladen na nácvik praktické první pomoci mj. za využití simulovaných situací.
Metody hodnocení
Kurz je zakončen závěrečnou zkouškou skládající se z písemného testu, ústní a praktické zkoušky. Po absolvování celého kurzu a úspěšném složení závěrečné zkoušky získá účastník certifikát ZZA.
Navazující předměty
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
předmět je součástí akreditovaného kurzu Zdravotník zotavovacích akcí.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2018, jaro 2019.

cz006 Závěrečná zkouška ZZA

Fakulta sportovních studií
jaro 2019
Rozsah
2/0/0. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Eva Valkounová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Eva Valkounová, Ph.D.
Oddělení pedagogiky sportu - Katedra pedagogiky sportu - Fakulta sportovních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Iva Synková
Dodavatelské pracoviště: Centrum celoživotního vzdělávání - Účelová zařízení - Fakulta sportovních studií
Předpoklady
Předmět je součástí kurzu Zdravotník zotavovacích akcí.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Cíle předmětu
Kurz zdravotník zotavovacích akcí (ZZA) je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy s časovou dotací 40 hodin. Cílem zdravotnického kurzu je připravit účastníka kurzu na to, aby dokázal dle vyhlášky č. 422/2013Sb. zajistit základní péči o zdraví všech účastníků na akcích coby zdravotník zotavovacích akcí (ZZA).
Výstupy z učení
Účastník úspěšně složí všechny části závěrečné zkoušky.
Osnova
 • - písemný test
 • - ústní část
 • - praktická část
Literatura
 • SAIBERTOVÁ, Simona. První pomoc. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 86 s. ISBN 978-80-210-7020-2. info
 • ZVOLÁNEK, Rudolf, Barbora ZUCHOVÁ a Jan ŠEVELA. Laická první pomoc při závažných postiženích zdraví včetně základní neodkladné resuscitace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 28 s. ISBN 978-80-210-6244-3. info
 • LEJSEK, Jan. První pomoc. Druhé, přepracované vydá. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2013. 271 stran. ISBN 9788024620909. info
 • ZUCHOVÁ, Barbora, Radek TURIN, Martin SEBERA, Zdeňka KUBÍKOVÁ a Petr ZAORAL. První pomoc. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2010. ISSN 1802-128X. URL info
 • BYDŽOVSKÝ, Jan. První pomoc. Vyd. 1. Praha: Grada, 2001. 74 s. ISBN 8024700999. info
Výukové metody
Důraz bude kladen na nácvik praktické první pomoci mj. za využití simulovaných situací.
Metody hodnocení
Kurz je zakončen závěrečnou zkouškou skládající se z písemného testu, ústní a praktické zkoušky. Po absolvování celého kurzu a úspěšném složení závěrečné zkoušky získá účastník certifikát ZZA.
Navazující předměty
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
předmět je součástí akreditovaného kurzu Zdravotník zotavovacích akcí.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2018, jaro 2020.

cz006 Závěrečná zkouška ZZA

Fakulta sportovních studií
podzim 2018
Rozsah
2/0/0. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Eva Valkounová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Eva Valkounová, Ph.D.
Oddělení pedagogiky sportu - Katedra pedagogiky sportu - Fakulta sportovních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Iva Synková
Dodavatelské pracoviště: Centrum celoživotního vzdělávání - Účelová zařízení - Fakulta sportovních studií
Předpoklady
Předmět je součástí kurzu Zdravotník zotavovacích akcí.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Cíle předmětu
Kurz zdravotník zotavovacích akcí (ZZA) je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy s časovou dotací 40 hodin. Cílem zdravotnického kurzu je připravit účastníka kurzu na to, aby dokázal dle vyhlášky č. 422/2013Sb. zajistit základní péči o zdraví všech účastníků na akcích coby zdravotník zotavovacích akcí (ZZA).
Výstupy z učení
Účastník úspěšně složí všechny části závěrečné zkoušky.
Osnova
 • - písemný test
 • - ústní část
 • - praktická část
Literatura
 • SAIBERTOVÁ, Simona. První pomoc. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 86 s. ISBN 978-80-210-7020-2. info
 • ZVOLÁNEK, Rudolf, Barbora ZUCHOVÁ a Jan ŠEVELA. Laická první pomoc při závažných postiženích zdraví včetně základní neodkladné resuscitace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 28 s. ISBN 978-80-210-6244-3. info
 • LEJSEK, Jan. První pomoc. Druhé, přepracované vydá. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2013. 271 stran. ISBN 9788024620909. info
 • ZUCHOVÁ, Barbora, Radek TURIN, Martin SEBERA, Zdeňka KUBÍKOVÁ a Petr ZAORAL. První pomoc. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2010. ISSN 1802-128X. URL info
 • BYDŽOVSKÝ, Jan. První pomoc. Vyd. 1. Praha: Grada, 2001. 74 s. ISBN 8024700999. info
Výukové metody
Důraz bude kladen na nácvik praktické první pomoci mj. za využití simulovaných situací.
Metody hodnocení
Kurz je zakončen závěrečnou zkouškou skládající se z písemného testu, ústní a praktické zkoušky. Po absolvování celého kurzu a úspěšném složení závěrečné zkoušky získá účastník certifikát ZZA.
Navazující předměty
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
předmět je součástí akreditovaného kurzu Zdravotník zotavovacích akcí.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, jaro 2019, jaro 2020.

cz006 Požární ochrana

Fakulta sportovních studií
podzim 2012
Rozsah
0/1. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Lenka Dovrtělová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Iva Hrnčiříková, Ph.D.
Katedra podpory zdraví - Fakulta sportovních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Iva Synková
Dodavatelské pracoviště: Centrum celoživotního vzdělávání - Účelová zařízení - Fakulta sportovních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, jaro 2019, jaro 2020.