d014 Spolupráce při výuce IV

Fakulta sportovních studií
jaro 2020
Rozsah
0/0. 6 kr. (od 1 krok 1 kred). Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D.
Katedra kineziologie - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra kineziologie - Fakulta sportovních studií
Předpoklady
d046 Spolupráce při výuce I && d047 Spolupráce při výuce II && d012 Spolupráce při výuce III
Odevzdání vyplněného Výkazu pedagogické činnosti, který potvrzuje školitel (nebo konzultant, pokud je stanoven) a garanti vyučovaných předmětů. Výkaz je odevzdán pravidelně vždy k poslednímu dni příslušného měsíce pověřené osobě na oddělení vědy a výzkumu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Spolupracovat na výuce se zvolenými garanty předmětů
Osnova
  • Pedagogická činnost na fakultě podle pokynů školitele nebo vedoucího katedry: a) v rozsahu 6 hodin týdně v pravidelné semestrální výuce b) NEBO v každém semestru 78 celkově odučených hodin Předmět je vypisován pro studenty prezenční formy studia.
Výukové metody
semináře
Metody hodnocení
zápočet Zápočet je udělen na základě odevzdaného Výkazu pedagogické činnosti, který je kompletně vyplněn. Student je u vyučovaných seminárních skupin uveden jako vyučující.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.