d4101 Příprava disertační práce 1

Fakulta sportovních studií
podzim 2020
Rozsah
0/0/0. 15 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. Jan Cacek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Sylva Hřebíčková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Kateřina Kapounková, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Jan Novotný, CSc. (přednášející)
doc. Ing. Jiří Novotný, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D. (přednášející)
doc. PaedDr. Jan Ondráček, Ph.D. (přednášející)
doc. PaedDr. Martin Pupiš, PhD. (přednášející)
doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D. (přednášející)
Ing. Zuzana Sajdlová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Alena Skotáková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ivan Struhár, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tomáš Vespalec, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Jiří Zháněl, Dr. (přednášející)
doc. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PaedDr. Emanuel Hurych, Ph.D.
Katedra kineziologie - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra kineziologie - Fakulta sportovních studií
Předpoklady
Základní orientace v problematice akademického psaní.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Korekce projektu, provedené rešerše, ověření metodiky, event. předvýzkum.
Výstupy z učení
Student bude schopen zpracování rešerší dosavadních studií, bude mít znalost potenciálně užité metodologie a provede finální úpravu projektu disertační práce.
Osnova
  • 1) Rešerše současných studií 2) Zhodnocení metodologie 3) Korekce projektu a jeho metodologie.
Literatura
  • Irelevantní.
Výukové metody
Konzultace se školitelem studenta.
Metody hodnocení
Zápočet (za splnění výstupů).
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022.