bk2281 Kondiční cvičení 1

Fakulta sportovních studií
jaro 2017
Rozsah
0/7. 1 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lenka Svobodová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D.
Katedra gymnastiky a úpolů - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra gymnastiky a úpolů - Fakulta sportovních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
bk2281/01: Pá 17. 3. 14:45–16:15 E34/118 - pohybová tělocvična, Pá 24. 3. 17:45–20:00 E34/147 - posilovna, Pá 21. 4. 17:45–19:15 E34/147 - posilovna, P. Vaculíková
bk2281/02: Pá 24. 2. 12:30–14:00 E34/118 - pohybová tělocvična, Pá 7. 4. 17:45–20:00 E34/147 - posilovna, Pá 12. 5. 15:30–17:00 E34/147 - posilovna, P. Vaculíková
Předpoklady
bk2006 Odborná terminologie && bk2007 Základní gymnastika
bk 2006 Odborná terminologie
bk 2007 Základní gymnastika
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je:
seznámení studenta s různými druhy skupinových lekcí pod vedením instruktora ve fitness centrech.
seznámení studenta se základy cvičení v posilovně.
Po úspěšném absolvování předmětu se student orientuje v dané problematice, dokáže charakterizovat daný druh cvičení.
V posilovně zná správné provedení cviků na strojích, dokáže diagnostikovat klienta a na jejím základě doporučit daná posilovací cvičení na vybrané svalové partie.
Osnova
 • 1. konzultace
 • Definice fitness, součásti fitness, strukturalizace skupinových forem cvičení pod vedením instruktora
 • 2.- 6. konzultace
 • Správné provedení cvičení na posilovacíh strojích na jednotlivé svalové partie (břišní svaly, svaly zad, ramen, paží, dolních končetin)
 • 7. konzultace
 • Praktická ukázka s rozborem choreografické lekce (aerobik)
 • 8. konzultace
 • Praktická ukázka s rozborem choreografické lekce (step aerobik...)
 • 9. konzultace
 • Praktická ukázka s rozborem kondiční lekce (HIIT)
 • 10. lekce
 • Praktická ukázka s rozborem lekce body and mind (poweryoga)
 • 11. lekce
 • Praktická ukázka s rozborem lekce body and mind (pilates)
Literatura
  povinná literatura
 • STACKEOVÁ, Daniela. Fitness programy - teorie a praxe : metodika cvičení ve fitness centrech. 2., dopl. a přeprac. vyd.,. Praha: Galén, 2008. 209 s. ISBN 9788072625413. info
  doporučená literatura
 • MUCHOVÁ, Marta a Karla TOMÁNKOVÁ. Cvičení na balanční plošině. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 143 s. ISBN 9788024729480. info
 • HEYWARD, Vivian H. Advanced fitness assessment and exercise prescription. 5th ed. Champaign, IL: Human Kinetics, 2006. xiii, 425. ISBN 0736057323. info
 • TOMÁNKOVÁ, Karla, Marta MUCHOVÁ a Hana JANOŠKOVÁ. Fitball pro ženy i muže. Brno: Paido, 2005. 15 s. ISBN 8073151103. info
Výukové metody
forma praktických seminářů doplněných o teoretický rozbor
Metody hodnocení
písemný test (nutno splnit na 90%)
ústní zkouška
Informace učitele
http://www.fsps.muni.cz/impact/portal/
Specializace fitness I, II, III
Při opakovaném zápisu předmětu je student povinen předmět absolvovat v plném rozsahu se všemi zápočtovými požadavky vypsanými v sylabu předmětu pro dané období.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.