bp2377 Etika a standardy chování ve sportu

Fakulta sportovních studií
jaro 2019
Rozsah
1/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Mgr. Vratislav Moudr, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Mgr. Vratislav Moudr, Ph.D.
Katedra společenských věd a managementu sportu - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra společenských věd a managementu sportu - Fakulta sportovních studií
Rozvrh
Čt 21. 2. 13:00–13:50 B11/311, Čt 28. 2. 13:00–13:50 B11/311, Čt 7. 3. 13:00–13:50 B11/311, Čt 14. 3. 13:00–13:50 B11/311, Čt 21. 3. 13:00–13:50 B11/311, Čt 28. 3. 13:00–13:50 B11/311, Čt 4. 4. 13:00–13:50 B11/311, Čt 11. 4. 13:00–13:50 B11/311, Čt 18. 4. 13:00–13:50 B11/311, Čt 25. 4. 13:00–13:50 B11/311
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem je seznámit studenty se základními pojmy, poznatky a přístupy etiky, environmentální etiky, etiky sportu, i s konceptem společenské odpovědnosti, a vztáhnout je na morální problémy ve sportu.
Výstupy z učení
Cílem předmětu je studentovo porozumění vzniku, vývoji a funkci morálky a znalost základních pojmů, přístupů a problémů etiky a environmentální etiky. Student díky tomu pochopí odpovědnost za sebe, své jednání a své výtvory nejen vůči společnosti, ale také vůči širšímu přírodnímu prostředí (biosféře).
Mezi základní pojmy, které si student osvojí a bude je umět charakterizovat, patří hodnoty, etika, morálka, morální přesvědčení a jednání, morální zdůvodnění aj. Student bude schopen rozumět etice jako teoretické disciplíně, která reflektuje morálku, a bude umět rozlišit způsoby této reflexe: deskriptivní etika, metaetika, normativní etika, aplikovaná etika.
Student pronikne do základních problémů podnikové, spotřebitelské etiky a bude umět rozlišit různé přístupy v environmentální etice. Díky osvojení základních způsobů zdůvodňování morálního přesvědčení (deontologické a konsekvencialistické přístupy normativní etiky) získá student nástroj pro racionální posuzování obtížných rozhodovacích situací a morálních dilemat.
Osnova
 • 01. Etika jako tradiční disciplína filosofie a současná spolupráce s empirickými vědami (neurovědy, evoluční biologie, kognitivní psychologie aj.). Základní teze empirické etiky
 • 02. Základní pojmy (hodnoty, etika, morálka, morální přesvědčení a jednání, morální zdůvodnění) a souvislosti mezi nimi
 • 03. Vznik morálky z přírodních kořenů (altruismus u sociálně žijících zvířat), kulturní determinace morálky, sociální funkce morálky
 • 04. Deskriptivní etika, metaetika, normativní etika, aplikovaná etika
 • 05. Teorie normativní etiky jako způsoby zdůvodňování morálního přesvědčení (jednání)
 • 06. Aplikovaná etika – etika sportu
 • 07. Aplikovaná etika – podniková etika, spotřebitelská etika
 • 08. Aplikovaná etika – etika lidských zdrojů, společenská zodpovědnost podniků, fair trade
 • 09. Environmentální etika – biocentrismus, ekocentrismus, hlubinná ekologie
 • 10. Environmentální etika – antropocentrismus, zoocentrismus, teocentrismus
 • 11. Důvody odmítání etiky (sociobiologie) a environmentální etiky (neoliberální ekonomové – Simon, Klaus)
Literatura
 • SIMON, Robert L. The ethics of sport : what everyone needs to know. New York: Oxford University Press, 2016. xx, 240. ISBN 9780190270209. info
 • BINKA, Bohuslav. Environmentální etika. In Etika, ekonomika, příroda. První vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2012. s. 84-123. ISBN 978-80-247-4293-9. info
 • ŠMAJS, Josef. Evoluční ontologie kultury a problém podnikání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 250 s. ISBN 978-80-210-6180-4. info
 • BRÁZDA, Radim. Ethicum. první. Zlín: VeRBuM, 2010. 188 s. ISBN 978-80-904273-9-6. info
 • ŠMAJS, Josef, Bohuslav BINKA, Marie PUTNOVÁ a Pavel SEKNIČKA. Podnikatelská a environmentální etika. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 184 s. Pořadové číslo 4642/ESF-6/08-17/99. ISBN 978-80-210-4561-4. info
Výukové metody
Předmět je vyučován formou přednášek.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen písemným testem.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020, jaro 2021.