nk2523 Psychologie sportu – koučink

Fakulta sportovních studií
jaro 2019
Rozsah
7/7/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Adam Blažej, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Hana Válková, CSc. (přednášející)
Mgr. Michal Vičar, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Hana Válková, CSc.
Oddělení historie, filozofie, sociologie a psychologie sportu - Katedra společenských věd a managementu sportu - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Oddělení historie, filozofie, sociologie a psychologie sportu - Katedra společenských věd a managementu sportu - Fakulta sportovních studií
Rozvrh
Pá 8. 3. 12:35–14:15 B11/206, Pá 29. 3. 15:55–17:35 B11/206, Pá 5. 4. 8:00–10:30 E34/203 - seminární místnost
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
nk2523/01: Pá 22. 2. 15:55–17:35 E34/225 - seminární místnost, Pá 8. 3. 14:40–16:20 B11/236, Pá 29. 3. 8:00–10:30 B11/311, A. Blažej
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s prvky, metodami a prostředky koučování v moderní instituci, ve sportovních klubech, dále seznámit s managementem sportovních akcí v různém prostředí.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu by student měl být schopen:
- analyzovat nároky daného prostředí a dané akce
- získat dovednosti managementu ve vztahu k psycho-sportografii,
- prakticky realizovat zadanou akci ze sportovní oblasti ve vztahu k variabilnímu prostředí (věk, sportovní úroveň) včetně sportu handicapovaných
Osnova
 • Psychologie koučování
 • Koučování zaměstnanců
 • Kouč: sportovní, mentální, wellness kouč
 • Trendy ve vzdělávání: brainstorming, řešení problémů, business tourism
 • Motivace, flexibilita, stabilita
 • Komunikace, rozhovor, diskuse
 • Sítě podporovatelů
 • Dobrovolnictví
Literatura
 • NICHOLLS, Adam R. a Leigh JONES. Psychology in sports coaching : theory and practice. New York: Routledge, 2013. 218 p. ISBN 9780203102718. info
 • HOŠEK, Václav. Psychologie odolnosti. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2003. 69 s. ISBN 8071848891. info
 • SEILER, Roland a Andreas STOCK. Psychotrénink : ve sportu i v životě. 1. vyd. Praha: Olympia, 1996. 149 s. ISBN 8070334142. info
 • MACÁK, Ivan a Václav HOŠEK. Psychologie tělesné výchovy a sportu. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989. info
 • MACHAČ, MACHAČOVÁ, HOSKOVEC, M., H., J. Emoce a výkonnost. Praha: Praha:Státní pedagogické nakladatelství, 1988. 288 s. info
Výukové metody
diskuse, prezentace, projekt.
Metody hodnocení
Předpoklad pro postup ke zkoušce:
- 85% aktivní účast s diskusí na praktických cvičeních
- zpracování projektu a prezentace
- ZK: ústní
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.