nk4056 Věda a sport

Fakulta sportovních studií
jaro 2020
Rozsah
7/7/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Michal Kumstát, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D.
Katedra kineziologie - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra kineziologie - Fakulta sportovních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozšířit teoretické znalosti potřebné při plánování, přípravě, realizaci samostatných výzkumných projektů s kinantropologickou tématikou.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- orientovat se v odborné literatuře zaměřené na výzkumu ve sportu
- popsat aktuální možnosti podpory (grantové agentury) výzkumné činnosti
- porozumět jazyku projektových výzev
- charakterizovat základní typy výzkumů ve sportu
- posoudit kritéria hodnocení vědy
- vytvořit ucelený návrh výzkumného vědeckého projektu
Osnova
 • PŘEDNÁŠKY:
 • Aktuální grantové příležitosti, grantové agentury v ČR a v zahraničí
 • Příprava výzkumného projektu (okolnosti zpracování návrhu, etická komise pro výzkum, kritéria hodnocení – PEDRO scale, Oxford quality scoring systém apod.)
 • Zacílení výzkumu do adekvátní výzvy
 • Kritéria hodnocení vědy (RIV body, H-index, SJR index, WoS, citační indexy aj.)
 • Práce s WoS, Research gate, ORCID (jak se orientovat a k čemu uvedená vědecká média slouží)
 • Typy výzkumů ve sportu příklady uskutečněných výzkumů na FSPS.
 • SEMINÁŘE:
 • - práce s vědeckým textem
 • - kompletní realizace jednoduchého vědecko-výzkumného projektu (jeho příprava, zpracování /týmová práce – cca 3 skupiny po 5/, realizace, analýza výsledků, formulování závěrů a prezentace výsledků na závěrečném bloku výuky)
Literatura
  doporučená literatura
 • HENDL, Jan a Jiří REMR. Metody výzkumu a evaluace. Vydání první. Praha: Portál, 2017. 372 stran. ISBN 9788026211921. info
 • PUNCH, Keith. Základy kvantitativního šetření. Translated by Jan Hendl. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008. 150 s. ISBN 9788073673819. info
  neurčeno
 • Projektové výzvy grantových agentur v ČR
Výukové metody
Výuka probíhá formou teoretických přednášek a seminářů, kde si studenti poznatky prakticky osvojují.
Metody hodnocení
realizace výzkumného projektu.

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/jaro2020/nk4056