bp4051 Fyziologie zátěže

Fakulta sportovních studií
jaro 2023
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
MUDr. Kateřina Kapounková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Zdeněk Pospíšil (přednášející)
prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M. (přednášející)
Mgr. Martina Bernaciková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Vojtěch Grün (cvičící)
Mgr. Aleš Řehoř (cvičící)
Garance
prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M.
Katedra pohybových aktivit a zdraví - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra pohybových aktivit a zdraví - Fakulta sportovních studií
Rozvrh
St 11:00–11:50 B11/206
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
bp4051/01: Po 13. 2. až Po 15. 5. Po 18:00–18:50 E34/203 - seminární místnost, V. Grün
bp4051/02: Po 13. 2. až Po 15. 5. Po 14:00–14:50 E34/225 - seminární místnost, V. Grün
bp4051/03: Po 13. 2. až Po 15. 5. Po 16:00–16:50 E34/225 - seminární místnost, V. Grün
bp4051/04: Út 8:00–8:50 E34/203 - seminární místnost, V. Grün
bp4051/05: Po 13. 2. až Po 15. 5. Po 15:00–15:50 E34/225 - seminární místnost, V. Grün
bp4051/06: Po 13. 2. až Po 15. 5. Po 19:00–19:50 E34/203 - seminární místnost, V. Grün
bp4051/07: St 10:00–10:50 E34/203 - seminární místnost, V. Grün
Předpoklady
BOZP_OK ( bozp_po_stud ) && BOZP_OK ( bozp_po_stud_fsps )
- řádný zápis předmětu - úspěšné absolvování tzv. prerekvizit v předchozím studiu na FSpS (Anatomie a Fyziologie)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Absolvent předmětu bude schopen porozumět fyziologickým pochodům v organismu v průběhu sportovního zatížení a následně po pohybové činnosti. Absolvent předmětu dokáže logicky a věcně vysvětlit strukturální a funkční změny, které se dějí v organismu v důsledku adaptačních mechanismů jako odpovědi na specifický typ pravidelné pohybové zátěže.
Výstupy z učení
Absolventi studia předmětu budou schopni:
1. popsat reakci organismu na zatížení pro specifické skupiny sportovních disciplín
2. identifikovat mechanizmy vzniku adaptačních procesů
3. analyzovat tréninkové zatížení a na základě zátěžových testů stanovit stupeň zátěže, tím i předcházet rozvoji patologické únavy
Osnova
 • Osnova přednášek:
 • - Charakteristika sportovních disciplín (typ zátěže, trvání výkonu, intenzita zatížení); Faktory sportovního výkonu
 • - Fyziologické principy tréninku
 • - Vliv genetiky na výkonnost, determinanty sportovního výkonu
 • - Průběh stresové reakce (řídicí systémy). Narušení homeostázy. Acidobazická rovnováha – zátěžová acidóza. Odpověď organismu na různé druhy tělesné zátěže
 • - Metabolická charakteristika výkonu (metabolické krytí, zdroje energie, energetický výdej)
 • - Funkční charakteristika výkonu (SF, VO2, La)
 • - Charakteristika sportovce (zátěžový test do maxima: SF max, VO2 max, Wingate test: P max, AC, index únavy, somatická charakteristika)
 • - Proces adaptace. Regulace adaptačních pochodů. Adaptační mechanismy
 • - Specifické adaptace organismu na zátěž (disciplíny rychlostní, silové, vytrvalostní, silově vytrvalostní, rychlostně silové, koordinačně estetické, úpoly, sportovní hry)
 • - Fyziologické odlišnosti v průběhu stresové reakce a adaptace ve vztahu k ontogenezi
 • - Vliv zevního prostředí na výkonnost (chlad, teplo, tlak). Aklimatizace
 • - Proces desadaptace. Detrénink
 • - Specifika odezvy na zátěž u žen (menstruační cyklus, těhotenství, porod, šestinedělí)
 • Osnova cvičení:
 • - Úvod do cvičení Fyziologie zátěže, charakteristika sportu
 • - Faktory sportovního výkonu
 • - Metabolická charakteristika výkonu
 • - Funkční charakteristika během výkonu
 • - Specifické adaptace organismu na zátěž
 • - Zátěžové testy – úvod, funkční charakteristika sportovce
 • - Stanovení prahů (ventilační, laktátový, cirkulační), Conconiho test
 • - Spiroergometrie
 • - W170
 • - Vybrané testy anaerobních předpokladů (výskoková ergometrie, Wingate test)
 • - Somatická charakteristika sportovce
 • - Zjištění somatotypu
 • - Fyziologická podstata tréninku, Zdravotní rizika
 • - Odevzdaní protokolů a pracovních listů
Literatura
  doporučená literatura
 • DOBŠÁK, Petr, Jarmila SIEGELOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Pavel HOMOLKA, Leona DUNKLEROVÁ, Michaela SOSÍKOVÁ a Zdeněk PLACHETA. Klinická fyziologie tělesné zátěže. 2009. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 98 s. <AA-9,10>. ISBN 978-80-210-4965-9. info
 • JANČÍK, Jiří, Eva ZÁVODNÁ a Martina BERNACIKOVÁ. Fyziologie tělesné zátěže. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISSN 1802-128X. URL info
 • SILBERNAGL, Stefan a Agamemnon DESPOPOULOS. Atlas fyziologie člověka. 6. vyd., zcela přeprac. a r. Praha: Grada, 2004. xiii, 435. ISBN 9788024706306. info
 • MÁČEK, Miloš a Jiřina MÁČKOVÁ. Fyziologie tělesných cvičení. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002. 112 s. ISBN 8021016043. info
Výukové metody
1. přednáška a cvičení (cvičení jsou teoretická i praktická včetně testování v laboratoři)
2. prezentace, diskuze, demonstrace testů, praktické měření, domácí práce (doplňování pracovních listů)
Metody hodnocení
- vypracované pracovní listy a protokoly ze cvičení
- ústní zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/jaro2023/bp4051