d4104 Příprava disertační práce 4

Fakulta sportovních studií
jaro 2024
Rozsah
0/0/0. 20 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Magdaléna Hagovská, PhD. (přednášející)
doc. PaedDr. Emanuel Hurych, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Mgr. Marcela Janíková, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc. (přednášející)
Mgr. Miriam Kalichová, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Jan Novotný, CSc. (přednášející)
doc. Ing. Jiří Novotný, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D. (přednášející)
doc. PaedDr. Jan Ondráček, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Hana Válková, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M. (přednášející)
Garance
doc. PaedDr. Emanuel Hurych, Ph.D.
Katedra tělesné výchovy a společenských věd - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra tělesné výchovy a společenských věd - Fakulta sportovních studií
Předpoklady
d4103 Příprava dis. p. 3
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Dokončovací práce na DP, shrnutí poznatků, diskuse. Prezentace průběžného stavu práce v rámci Workshopu 2.
Výstupy z učení
Student bude schopen finalizovat diskusi a věřejně prezentovat svou práci v rámci Workshopu 2.
Osnova
  • Příprava disertační práce 4: Dokončení diskuse, prezentace dosavadního stavu disertační práce.
Literatura
  • Irelevantní.
Výukové metody
Konzultace se školitelem studenta. Prezentace v rámci Workshopu 2.
Metody hodnocení
Zápočet (za splnění výstupů). Absolvování Workshopu 2 (průběžná veřejná prezentace dosavadního výzkumu).
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023.