n4130 Pedagogical Practices 1

Faculty of Sports Studies
autumn 2020
Extent and Intensity
0/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Taught in person.
Teacher(s)
Mgr. Ondřej Janák (seminar tutor)
doc. PhDr. Mgr. Marcela Janíková, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Jitka Čihounková, Ph.D. (assistant)
Mgr. Bc. Lucie Grajciarová (assistant)
Mgr. Tereza Králová (assistant)
Mgr. Alena Skotáková, Ph.D. (assistant)
prof. PhDr. Hana Válková, CSc. (assistant)
PhDr. Michal Vít, Ph.D. (assistant)
Guaranteed by
doc. PhDr. Mgr. Marcela Janíková, Ph.D.
Department of Sport Pedagogy - Faculty of Sports Studies
Supplier department: Department of Sport Pedagogy - Faculty of Sports Studies
Prerequisites
np4123 Didactics of Gymnastics || nk4123 Didactics of Gymnastics
Prerequisite for completion of the subject is the successful completion of the subject Introduction to Pedagogical Practice and Pedagogical Practice I.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 6 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The aim of Pedagogical practice II is to orientate in the practical and theoretical field of secondary education, application of pedagogical-didactic knowledge in practice, familiarization with the administrative tasks of particular secondary school, deepening of competencies to analyze and evaluate the physical education process and preparation, realization and reflection of various types of teaching units under the guidance of trainees teachers.
Learning outcomes
After successful completion of the course the student is able to:;
 -orientation in the practical and theoretical field of secondary education;
Application-pedagogical-didactic knowledge into practice   ;
-work with school documentation in high school (catalog and personal notes, class information, class books, certificates, requests for excused from physical education, school record of accident, school curriculum, etc.) ;
-based on the theoretical-didactic, pedagogical and psychological knowledge, under the leadership training of teachers, to prepare and manage the various types of lessons and check your training and educational abilities and skills
Syllabus
 • 1. 2 weeks of continuous practice in secondary schools in place of residence, for students of the combined form the possibility of continuous fulfillment;
 • 2. student teaches 14 teaching units of physical education;
 • 3. hospituje for a practice teacher;
 • 4. gaining experience in a separate management of the various types of teaching units;
 • 5. writing, preparing and planning curriculum;
 • 6. formulate educational goals;
 • 7. properly motivated pupils;
 • 8. choose appropriate organizational forms and methods of teaching, appropriate teaching materials, addressing disciplinary issues;
 • 9. working with basic educational documentation
Literature
 • BENDL, S. Jak předcházet nekázni. 2004th ed. Praha: ISV, 2004. info
 • Klíčové dovednosti učitele :cesty k lepšímu vyučování. Edited by Chris Kyriacou, Translated by Dominik Dvořák - Milan Koldinský. 1. vyd. Praha: Portál, 1996. 155 s. ISBN 80-7178-022-7. info
 • LOCHMANOVÁ, Ludmila and Ferdinand MAZAL. Učitel tělesné výchovy mezi paragrafy. Vyd. 1. Olomouc: Hanex, 1998. 107 s. ISBN 80-85783-21-5. info
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Praha). Učební dokumenty pro gymnázia : učební plány, učební osnovy (denní studium, studium při zaměstnání) : osmiletý studijní cyklus : čtyřletý studijní cyklus. 1. vyd. Praha: Fortuna, 1999. 205 s. ISBN 80-7168-659-X. info
 • PODLAHOVÁ, Libuše. Ze studenta učitelem : student - praktikant - začínající učitel. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002. 145 s. ISBN 8024404443. info
 • RYCHTECKÝ, Antonín and Ludmila FIALOVÁ. Didaktika školní tělesné výchovy. 2. přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 1998. 171 s. ISBN 8071846597. info
 • SKOPOVÁ, Marie and Miroslav ZÍTKO. Základní gymnastika. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2005. 178 s. ISBN 8024609738. info
 • ŠKOP, Václav and Monika ŽUMÁROVÁ. Pedagogická praxe v tělesné výchově :učební texty pro studenty na pedagogické praxi a začínající učitele tělesné výchovy. Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2000. 38 s. ISBN 80-7041-184-8. info
 • TILINGER, Pavel. Pedagogická praxe v tělesné výchově a sportu. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2002. 82 s. ISBN 8024605155. info
 • VILÍMOVÁ, Vlasta. Didaktika tělesné výchovy (Didactics of thephysical education). 1st ed. Brno: Paido, 2002. 103 pp. Skriptum, edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-033-6. info
 • [1] Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. Praha: Výzkumný ústav pedagogický, 2006. info
 • JABŮRKOVÁ, Vendula and Veronika VLČKOVÁ. Pedagogický pracovník mezi paragrafy. Vyd. 1. Olomouc: Hanex, 2005. 135 s. ISBN 80-85783-55-X. info
 • DANDOVÁ, Eva. Bezpečnost a ochrana zdraví dětí ve školách. 1. vyd. Praha: ASPI, 2008. 171 s. ISBN 9788073573737. info
Teaching methods
Home theoretical training and practical lessons at high school.
Assessment methods
- written preparation for the teaching units including a training stack for the preparatory and final part of the teaching unit, commented by the training teacher;
-the required pedagogical documentation;
- Student evaluation on Continuous Practice II;
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Information on the extent and intensity of the course: 90 hod.

 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/fsps/autumn2020/n4130